ŚWIETLICA

ABONAMENT OBIADOWY-GRUDZIEŃ

SPRZEDAŻ  ABONAMENTU  OBIADOWEGO  

NA  MIESIĄC grudzień 2019 r.

ODBĘDZIE  SIĘ  W  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ  W  DNIACH:

29.11.2019. 2-13.12.2019

W GODZINACH PRACY KIEROWNIKA ŚWIETLICY

POZA DYŻURAMI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Poniedziałek 11.00 -15.00

Wtorek 9.30 – 14.30

Środa 10.00 – 16.00

Czwartek 6.30 – 14.00

Piątek 9.30 – 13.00

DYŻURY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ:

GODZINA: 11.10 – 11.35

GODZINA: 12.10 – 12.35

CENA  ABONAMENTU  NA  MIESIĄC 

Grudzień 2019

      UCZEŃ  – 52,50zł ( pięćdziesiąt dwa zł 50/100)

NAUCZYCIEL – 69zł (sześćdziesiąt dziewięć zł)

Kwotę należy wpłacać z góry za dany miesiąc!

Istnieje możliwość regulacji finansowych za obiady przelewem (kwotę należy wpłacić

z góry za dany miesiąc)

Wzór: nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im.T.Kościuszki w Połańcu

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003

Kwota wpłaty: UCZEŃ – 52,50zł (pięćdziesiąt dwa zł 50/100)

NAUCZYCIEL – 69zł (sześćdziesiąt dziewięć zł)

 Nazwa zleceniodawcy:  odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im.T.Kościuszki w Połańcu za miesiąc GRUDZIEŃ 2019 r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza)

Nauczyciel (tu wpisać imię i nazwisko)


OGŁOSZENIE

SPRZEDAŻ  ABONAMENTU  OBIADOWEGO  

NA  MIESIĄC listopad 2019 r.

ODBĘDZIE  SIĘ  W  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ  W  DNIACH:

30.10.2019. – 15.11.2019

W GODZINACH PRACY KIEROWNIKA ŚWIETLICY

POZA DYŻURAMI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Poniedziałek 11.00 -15.00

Wtorek 9.30 – 14.30

Środa 10.00 – 16.00

Czwartek 6.30 – 14.00 (wyjątkowo 31.10.2019 6.30 -11.00)

Piątek 9.30 – 13.00

DYŻURY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ:

GODZINA: 11.10 – 11.35

GODZINA: 12.10 – 12.35

CENA  ABONAMENTU  NA  MIESIĄC 

listopad 2019

      UCZEŃ  – 63zł ( sześćdziesiąt trzy zł) po odliczeniu 31.10.2019r.

NAUCZYCIEL – 82,80zł (osiemdziesiąt dwa zł 80/100 ) ) po odliczeniu 31.10.2019r.

Kwotę należy wpłacać z góry za dany miesiąc!

Istnieje możliwość regulacji finansowych za obiady przelewem (kwotę należy wpłacić

z góry za dany miesiąc)

Wzór: nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im.T.Kościuszki w Połańcu

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003

Kwota wpłaty: UCZEŃ – 63zł (sześćdziesiąt trzy zł )

NAUCZYCIEL – 82,80zł (osiemdziesiąt dwa zł 80/100)

 Nazwa zleceniodawcy:  odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im.T.Kościuszki w Połańcu za miesiąc LISTOPAD 2019 r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza)

Nauczyciel (tu wpisać imię i nazwisko)

OGŁOSZENIE

Świetlica szkolna „Pszczółki” czynna od 2.09.2019r.

Godziny pracy świetlicy w roku szkolnym 2019/2020 6.30 -16.00

Stołówka szkolna czynna od dnia 5.09.2019r. w godz.11.00 – 14.30

Stawka żywieniowa dla ucznia 3,50zł

SPRZEDAŻ  ABONAMENTU  OBIADOWEGO  

NA  MIESIĄC wrzesień 2019 r.

ODBĘDZIE  SIĘ  W  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ  W  DNIACH:

2.09.19. -13.09.19

W GODZINACH PRACY KIEROWNIKA ŚWIETLICY

POZA DYŻURAMI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

DYŻURY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ:

GODZINA: 11.10 – 11.35

GODZINA: 12.10 – 12.35

CENA  ABONAMENTU  NA  MIESIĄC 

wrzesień 2019

      UCZEŃ  – 63zł (sześćdziesiąt trzy zł )

     NAUCZYCIEL  – 82,80zł (osiemdziesiąt dwa zł 80/100 )

Kwotę należy wpłacać z góry za dany miesiąc!

Istnieje możliwość regulacji finansowych za obiady przelewem (kwotę należy wpłacić

z góry za dany miesiąc)

Wzór: nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im.T.Kościuszki w Połańcu

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003

Kwota wpłaty: UCZEŃ – 63zł (sześćdziesiąt trzy zł )

NAUCZYCIEL – 82,80zł (osiemdziesiąt dwa zł 80/100)

 Nazwa zleceniodawcy:  odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im.T.Kościuszki w Połańcu za miesiąc WRZESIEŃ 2019 r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza)

Nauczyciel (tu wpisać imię i nazwisko)

OGŁOSZENIE

Stołówka szkolna czynna od godz.11.00 do 14.30

SPRZEDAŻ ABONAMENTU OBIADOWEGO 

NA MIESIĄC CZERWIEC 2019 r.

ODBĘDZIE SIĘ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ  W DNIACH:

29,30,31.05.2019. i 3 -7.06.2019.

W GODZINACH PRACY KIEROWNIKA ŚWIETLICY

POZA DYŻURAMI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Poniedziałek 10.00 -15.00

Wtorek 6.30-12.30

Środa 7.30-12.30

Czwartek 9.00-14.00

Piątek 8.30-12.30

DYŻURY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ:

GODZINA: 11.10 – 11.30

GODZINA: 12.10 – 12.30

CENA ABONAMENTU NA MIESIĄC

CZERWIEC 2019

      UCZEŃ  – 42zł (czterdzieści dwa zł)

     NAUCZYCIEL – 55,20zł (pięćdziesiąt pięć zł 20/100)

Kwotę należy wpłacać z góry za dany miesiąc!

Istnieje możliwość regulacji finansowych za obiady przelewem (kwotę należy wpłacić z góry za dany miesiąc)

Wzór:nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im.T.Kościuszki w Połańcu

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003

Kwota wpłaty:UCZEŃ – 42zł (czterdzieści dwa zł)

NAUCZYCIEL55,20zł (pięćdziesiąt pięć zł 20/100)

 Nazwa zleceniodawcy: odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im.T.Kościuszki w Połańcu za miesiąc czerwiec 2019 r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza)

Nauczyciel (tu wpisać imię i nazwisko)

ABONAMENT OBIADOWY-MAJ 2019

Stołówka szkolna czynna od godz.11.00 do 14.30

SPRZEDAŻ ABONAMENTU OBIADOWEGO 

NA MIESIĄC MAJ 2019 r.

ODBĘDZIE SIĘ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ  W DNIACH:

26,29,30.04.2019. i 2.05.2019. 20-24.05.2019.

W GODZINACH PRACY KIEROWNIKA ŚWIETLICY

POZA DYŻURAMI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Poniedziałek 10.00 -15.00

Wtorek 6.30-12.30

Środa 7.30-12.30

Czwartek 9.00-14.00

Piątek 8.30-12.30

DYŻURY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ:

GODZINA: 11.10 – 11.30

GODZINA: 12.10 – 12.30

CENA ABONAMENTU NA MIESIĄC MAJ 2019

po odliczeniu dni 8,9,10,11,15,16.04.2019

      UCZEŃ  – 49zł (czterdzieści dziewięć zł)

     NAUCZYCIEL – 64,40zł (sześćdziesiąt cztery zł 40/100)

Kwotę należy wpłacać z góry za dany miesiąc!

Istnieje możliwość regulacji finansowych za obiady przelewem (kwotę należy wpłacić z góry za dany miesiąc)

Wzór:nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im.T.Kościuszki w Połańcu

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003

Kwota wpłaty:UCZEŃ – 49zł (czterdzieści dziewięć zł)

NAUCZYCIEL64,40zł (sześćdziesiąt cztery zł 40/100)

 Nazwa zleceniodawcy:

 odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im.T.Kościuszki w Połańcu za miesiąc maj 2019 r. ucznia

(tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza)

Nauczyciel (tu wpisać imię i nazwisko)

OGŁOSZENIE

Stołówka szkolna czynna od godz.11.00 do 14.30

SPRZEDAŻ ABONAMENTU OBIADOWEGO 

 NA MIESIĄC kwiecień 2019 r.

ODBĘDZIE SIĘ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ  W DNIACH:

28, 29.03.19. i 1- 5.04.19

W GODZINACH PRACY KIEROWNIKA ŚWIETLICY

POZA DYŻURAMI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Poniedziałek 10.00 -15.00

Wtorek 6.30-12.30

Środa 7.30-12.30

Czwartek 9.00-14.00

Piątek 8.30-12.30

DYŻURY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ:

GODZINA: 11.10 – 11.30

GODZINA: 12.10 – 12.30

CENA ABONAMENTU NA MIESIĄC

Kwiecień 2019

      UCZEŃ  – 56zł (pięćdziesiąt sześć zł )

     NAUCZYCIEL – 73,60zł (siedemdziesiąt trzy zł 60/100 )

Kwotę należy wpłacać z góry za dany miesiąc!

Istnieje możliwość regulacji finansowych za obiady przelewem (kwotę należy wpłacić

z góry za dany miesiąc)

Wzór:nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im.T.Kościuszki w Połańcu

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003

Kwota wpłaty:UCZEŃ – 56zł (pięćdziesiąt sześć)

NAUCZYCIEL73,60zł (siedemdziesiąt trzy zł 60/100)

 Nazwa zleceniodawcy: odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im.T.Kościuszki w Połańcu za miesiąc kwiecień 2019 r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza)

Nauczyciel (tu wpisać imię i nazwisko)

OGŁOSZENIE

Stołówka szkolna czynna od godz.11.00 do 14.30

SPRZEDAŻ ABONAMENTU OBIADOWEGO 

 NA MIESIĄC marzec 2019 r.

ODBĘDZIE SIĘ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ  W DNIACH:

28.02.19. i 1- 8.03.19

W GODZINACH PRACY KIEROWNIKA ŚWIETLICY

POZA DYŻURAMI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Poniedziałek 10.00 -15.00

Wtorek 6.30-12.30

Środa 7.30-12.30

Czwartek 9.00-14.00

Piątek 8.30-12.30

DYŻURY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ:

GODZINA: 11.10 – 11.30

GODZINA: 12.10 – 12.30

CENA ABONAMENTU NA MIESIĄC

Marzec 2019

      UCZEŃ  – 73,50zł (siedemdziesiąt trzy zł 50/100 )

     NAUCZYCIEL – 96,60zł (dziewięćdziesiąt sześć zł 60/100 )

Kwotę należy wpłacać z góry za dany miesiąc!

Istnieje możliwość regulacji finansowych za obiady przelewem (kwotę należy wpłacić

z góry za dany miesiąc)

Wzór:nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im.T.Kościuszki w Połańcu

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003

Kwota wpłaty:UCZEŃ – 73,50zł (siedemdziesiąt trzy zł 50/100)

NAUCZYCIEL96,60zł (dziewięćdziesiąt sześć zł 60/100)

 Nazwa zleceniodawcy: odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im.T.Kościuszki w Połańcu za miesiąc MARZEC 2019 r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza)

Nauczyciel (tu wpisać imię i nazwisko)

OGŁOSZENIE

Stołówka szkolna czynna od godz.11.00 do 14.30

SPRZEDAŻ ABONAMENTU OBIADOWEGO 

NA MIESIĄCLUTY 2018 r.

ODBĘDZIE SIĘ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ  W DNIACH:

29,30,31.01.2019 – 1- 8.02.2019r.

W GODZINACH PRACY KIEROWNIKA ŚWIETLICY

POZA DYŻURAMI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Poniedziałek 10.00 -15.00

Wtorek 6.30-12.30

Środa 7.30-12.30

Czwartek 9.00-14.00

Piątek 8.30-12.30

DYŻURY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ:

GODZINA: 11.10 – 11.30

GODZINA: 12.10 – 12.30

CENA ABONAMENTU NA MIESIĄCLUTY 2019

      UCZEŃ  – 70zł (siedemdziesiąt zł )

     NAUCZYCIEL – 92zł (dziewięćdziesiąt dwa zł)

Kwotę należy wpłacać z góry za dany miesiąc!

Istnieje możliwość regulacji finansowych za obiady przelewem (kwotę należy wpłacić

z góry za dany miesiąc)

Wzór:nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im.T.Kościuszki w Połańcu

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003

Kwota wpłaty:UCZEŃ –70zł (siedemdziesiąt zł)

NAUCZYCIEL92zł (dziewięćdziesiąt dwa zł)

 Nazwa zleceniodawcy: odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im.T.Kościuszki w Połańcu za miesiąc luty 2019r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza)

Nauczyciel (tu wpisać imię i nazwisko)

OGŁOSZENIE

Stołówka szkolna czynna od godz.11.00 do 14.30

SPRZEDAŻ ABONAMENTU OBIADOWEGO 

 NA MIESIĄC STYCZEŃ 2018 r.

ODBĘDZIE SIĘ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ  W DNIACH:

2 – 9.01. 2019r.

W GODZINACH PRACY KIEROWNIKA ŚWIETLICY

POZA DYŻURAMI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Poniedziałek 10.00 -15.00

Wtorek 6.30-12.30

Środa 7.30-12.30

Czwartek 9.00-14.00

Piątek 8.30-12.30

DYŻURY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ:

GODZINA: 11.10 – 11.30

GODZINA: 12.10 – 12.30

CENA ABONAMENTU NA MIESIĄC

STYCZEŃ 2019

      UCZEŃ  – 38,50zł (trzydzieści osiem zł 50/100 )

     NAUCZYCIEL – 50,60zł (pięćdziesiąt zł 60/100)

Kwotę należy wpłacać z góry za dany miesiąc!

Istnieje możliwość regulacji finansowych za obiady przelewem (kwotę należy wpłacić

z góry za dany miesiąc)

Wzór:nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im.T.Kościuszki w Połańcu

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003

Kwota wpłaty:UCZEŃ – 38,50zł (trzydzieści osiem zł 50/100)

NAUCZYCIEL50,60zł (pięćdziesiąt zł 60/100)

 Nazwa zleceniodawcy: odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im.T.Kościuszki w Połańcu za miesiąc Styczeń 2019r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza)

Nauczyciel (tu wpisać imię i nazwisko)


OGŁOSZENIE

Stołówka szkolna czynna od godz.11.00 do 14.30

SPRZEDAŻ  ABONAMENTU  OBIADOWEGO  

NA  MIESIĄC GRUDZIEŃ 2018 r.

ODBĘDZIE  SIĘ  W  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ   W  DNIACH:

29-30.11. 2018r. , 3-7.12.2018r.

W GODZINACH PRACY KIEROWNIKA ŚWIETLICY

POZA DYŻURAMI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Poniedziałek 10.00 -15.00

Wtorek 6.30-12.30

Środa 7.30-12.30

Czwartek 9.00-14.00

Piątek 8.30-12.30

DYŻURY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ:

GODZINA: 11.10 – 11.30

GODZINA: 12.10 – 12.30

CENA  ABONAMENTU  NA  MIESIĄC 

GRUDZIEŃ 2018

      UCZEŃ  – 52,50zł (pięćdziesiąt dwa zł 50/100 )

     NAUCZYCIEL  – 69zł (sześćdziesiąt dziewięć zł )

Kwotę  należy wpłacać z góry za dany miesiąc!

Istnieje możliwość regulacji finansowych za obiady przelewem (kwotę należy wpłacić

z góry za dany miesiąc)

Wzór: nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im.T.Kościuszki w Połańcu

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003

Kwota wpłaty:  UCZEŃ – 52,50zł (pięćdziesiąt dwa zł 50/100)

NAUCZYCIEL 69zł (sześćdziesiąt dziewięć zł)

 Nazwa zleceniodawcy:  odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im.T.Kościuszki w Połańcu za miesiąc GRUDZIEŃ 2018 r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza)

Nauczyciel (tu wpisać imię i nazwisko)


PAŹDZIERNIK W ŚWIETLICY ”PSZCZÓŁKI”.

Świetlicowe to i owo…Październik 2018


OGŁOSZENIE

Stołówka szkolna czynna od godz.11.00 do 14.30

SPRZEDAŻ  ABONAMENTU  OBIADOWEGO  

NA  MIESIĄC LISTOPAD 2018 r.

ODBĘDZIE  SIĘ  W  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ   W  DNIACH:

29-31.10. 2018r. , 5-9.11.2018r.

W GODZINACH PRACY KIEROWNIKA ŚWIETLICY

POZA DYŻURAMI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Poniedziałek 12.00 -15.00

Wtorek 6.30-11.30

Środa 7.30-12.30

Czwartek 9.00-14.00

Piątek 8.30-12.30

DYŻURY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ:

GODZINA: 11.10 – 11.30

GODZINA: 12.10 – 12.30

CENA  ABONAMENTU  NA  MIESIĄC LISTOPAD 2018

 

      UCZEŃ  – 66,50zł (sześćdziesiąt sześć zł 50/100 )

     NAUCZYCIEL  – 87,40zł (osiemdziesiąt siedem zł 40/100)

Kwotę  należy wpłacać z góry za dany miesiąc!

Istnieje możliwość regulacji finansowych za obiady przelewem (kwotę należy wpłacić

z góry za dany miesiąc)

Wzór: nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im.T.Kościuszki w Połańcu

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003

Kwota wpłaty:  UCZEŃ – 66,50zł (sześćdziesiąt sześć 50/100 zł)

NAUCZYCIEL 87,40zł (osiemdziesiąt siedem 40/100 zł)

 Nazwa zleceniodawcy:  odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im.T.Kościuszki w Połańcu za miesiąc LISTOPAD 2018 r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza)

Nauczyciel (tu wpisać imię i nazwisko)


OGŁOSZENIE

Stołówka szkolna czynna od godz.11.00 do 14.30

SPRZEDAŻ  ABONAMENTU  OBIADOWEGO  

NA  MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2018 r.

ODBĘDZIE  SIĘ  W  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ   W  DNIACH:

26-28.09. 2018r. , 1-5.10.2018r.

W GODZINACH PRACY KIEROWNIKA ŚWIETLICY

POZA DYŻURAMI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Poniedziałek 10.00 -15.00

Wtorek 6.30-11.30

Środa 7.30-12.30

Czwartek 9.00-14.00

Piątek 8.30-12.30

DYŻURY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ:

GODZINA: 11.10 – 11.30

GODZINA: 12.10 – 12.30

CENA  ABONAMENTU  NA  MIESIĄC 

PAŹDZIERNIK 2018

      UCZEŃ  – 80,50zł (osiemdziesiąt zł 50/100 )

     NAUCZYCIEL  – 105,80zł (sto pięć zł 80/100)

Kwotę  należy wpłacać z góry za dany miesiąc!

Istnieje możliwość regulacji finansowych za obiady przelewem (kwotę należy wpłacić

z góry za dany miesiąc)

Wzór: nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im.T.Kościuszki w Połańcu

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003

Kwota wpłaty:  UCZEŃ  – 80,50zł (osiemdziesiąt 50/100 zł)

NAUCZYCIEL  105,80zł (sto pięć 80/100 zł)

 Nazwa zleceniodawcy:  odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im.T.Kościuszki w Połańcu za miesiąc PAŹDZIERNIK 2018 r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza)

Nauczyciel (tu wpisać imię i nazwisko)


WRZESIEŃ W ŚWIETLICY PSZCZÓŁKI

Świetlicowe-to-i-owo…Wrzesień-2018


OGŁOSZENIE

Stołówka szkolna czynna od 12.09.2018 godz.11.00 do 14.30

SPRZEDAŻ  ABONAMENTU  OBIADOWEGO  

NA  MIESIĄC WRZESIEŃ 2018 R.

ODBĘDZIE  SIĘ  W  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ   W  DNIACH:

10.09.-14.09.2018r.

W GODZINACH PRACY KIEROWNIKA ŚWIETLICY

POZA DYŻURAMI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Poniedziałek 10.00 -15.00

Wtorek 6.30-11.30

Środa 7.30-12.30

Czwartek 9.00-14.00

Piątek 8.30-12.30

DYŻURY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ:

GODZINA: 11.10 – 11.30

GODZINA: 12.10 – 12.30

CENA  ABONAMENTU  NA  MIESIĄC 

WRZESIEŃ 2018

      UCZEŃ  – 45,50zł (czterdzieści pięć zł 50/100 )

     NAUCZYCIEL  – 59,80zł (pięćdziesiąt dziewięć 80/100 zł)

Kwotę  należy wpłacać z góry za dany miesiąc

Istnieje możliwość regulacji finansowych za obiady przelewem (kwotę należy wpłacić

z góry za dany miesiąc)

Wzór: nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im.T.Kościuszki w Połańcu

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003

Kwota wpłaty:  UCZEŃ  – 45,50zł (czterdzieści pięć 50/100 zł)

NAUCZYCIEL  59,80zł (pięćdziesiąt dziewięć 80/100 zł)

 Nazwa zleceniodawcy:  odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im.T.Kościuszki w Połańcu za miesiąc WRZESIEŃ 2018 r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza)

Nauczyciel (tu wpisać imię i nazwisko)


CZERWIEC W ŚWIETLICY SZKOLNEJ „PSZCZÓŁKI”

PRZY SP W POŁAŃCU

Ostatni miesiąc w świetlicy szkolnej przyniósł wiele radości, które czerpaliśmy z częstych wyjść na plac zabaw, boisko, oraz spacerów. Urządzaliśmy zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, co sprawiło, że czas mijał przyjemnie, a humory dopisywały.

Z 8 na 9 czerwca w świetlicy szkolnej odbyło się „Czerwcowe nocowanie w szkole”. Po przybyciu do szkoły uczniowie pożegnali się z rodzicami i udali do świetlicy, gdzie pozostawili swoje rzeczy. Pierwszym punktem programu były zabawy z chustą animacyjna na boisku szkolnym, następnie rozegraliśmy mecz w dwa ognie, po czym zadowoleni wróciliśmy do świetlicy. Tam w oczekiwaniu na kolację, którą miała być ulubiona pizza, graliśmy w kalambury, malowaliśmy wymarzone wakacje na dużym, szarym papierze. Nareszcie nadszedł czas kolacji. Wspólnie zasiedliśmy do stołu i zaczęliśmy ucztę. Nagle zgasło światło na korytarzu i z oddali słychać było jakieś straszne dźwięki. Naszą świetlicę nawiedził Duch. Jak się jednak okazało był to dobry duch świetlicy, który przyniósł dzieciom słodki upominek i życzył dobrej zabawy. Po kolacji przyszedł czas na podchody z latarkami. Zwycięską drużyna miała mieć przywilej wybrania filmu na seansie filmowym. W drodze losowania podzieliliśmy na dwie grupy. W szkole były pochowane zadania matematyczne, które trzeba było rozwiązać, aby dostać się dalej. Po drodze musieliśmy również odnaleźć 3 tulipany. Emocje towarzyszyły nam przez całą drogę. Szkołę oświetlały tylko nasze latarki. Zadania jak się później okazało były ukryte na stołówce, pod gabinetem pani dyrektor, w szatni, przy szkolnym pomniku Tadeusza Kościuszki. Wybraliśmy film pt. „Balerina”, rozłożyliśmy nasze śpiwory, każdy znalazł miejsce dla siebie, przebraliśmy się w piżamy, umyliśmy zęby. Wpadliśmy jednak na pomysł, żeby jeszcze raz, na spokojnie zwiedzić szkołę z latarkami. Odwiedziliśmy część gimnazjalna, gdzie nikt z nas wcześniej nie był. Po zwiedzaniu udaliśmy się na film. Nadal pełni emocji zaczęliśmy oglądać film. Część z nas zasnęła od razu, a część obejrzała piękny film o spełnianiu marzeń do końca. Przespaliśmy spokojnie całą noc. O 6 była pobudka, zjedliśmy śniadanie, posprzątaliśmy nasze rzeczy i udaliśmy się przed szkołę, gdzie czekali na nas z utęsknieniem rodzice.

14 czerwca tradycyjnie obchodziliśmy w naszej świetlicy Dzień Rodziny pod hasłem „Wielkie otwarcie sklepu Rodzina”. Jak to bywa przy otwarciu sklepu, nie zabrakło licznych promocji. Już na wstąpię rodzice mogli skorzystać ze stoiska promocyjnego z orzeźwiającą lemoniadą. Przy pięknie wykonanej dekoracji dzieci zaprezentowały się w scenkach teatralnych, tańcu, wierszach i piosenkach. Występy dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami. Na twarzach naszych miłych Gości widać było ogromne wzruszenie, radość i dumę . Rodzice , oglądając prezentację multimedialną , poznali nasze działania i projekty realizowane w świetlicy w II semestrze mijającego roku szkolnego. Spotkanie z bliskimi było okazją do nagrodzenia dzieci dyplomami „Wzorowego Świetliczaka”. Na zakończenie bardzo wzruszającego spotkania dzieci wręczyły swoim Kochanym Rodzicom piękne słoiczki „Konfitury uczuć”.

19 czerwca 2018r. W naszej świetlicy odbył się turniej gier planszowych w grę SuperFarmer. W turnieju wzięło udział 15 uczniów, którzy spotykali się co poniedziałek na rozgrywkach w Szkolnym Klubie Planszowym. Klub ten działał przy świetlicy szkolnej we współpracy z wydawnictwem Granna. Turniej podzielony był na dwa etapy. Najpierw uczniowie wylosowali numer stolika przy którym będą grać. Z każdego stolika do następnego etapu przeszedł jeden farmer. W drugim etapie 4 najlepszych farmerów walczyło o tytuł SuperFarmera. Rozgrywka była zacięta, ale po 30 przepisowych minutach wyłoniliśmy zwycięzcę. I miejsca zajęła Nikola Rudnik, II miejsce – Karol Chmielowiec, III miejsce – Wiktoria Sawicka i Alex Maj. Wszyscy uczestniczy otrzymali dyplomy i drobne upominki a zwycięzcy nagrody w formie gier planszowych. Nagrody ufundowała firma Granna.

Matołek mądra głowa błąka się po całym świecie, aby dojść do Pacanowa… Tak bajkowego gościa mieliśmy zaszczyt, również gościć w naszej świetlicy szkolnej. Koziołek Matołek opowiedział dzieciom o niezwykłych przygodach, jakie przeżył w drodze do Pacanowa.

Z okazji zbliżających się wakacji została zorganizowana na stadion w Połańcu. Pod opieką ratownika, który spotkanie rozpoczął od przypomnienia regulaminu korzystania z basenu, dzieci mogły przez kilka godzin wykazać się umiejętnością pływania oraz korzystać ze wszystkich atrakcji. Dopisały świetne humory przy aktywnie spędzanym czasie. Po dwóch godzinach w wodzie zgłodnieliśmy i nadszedł czas na grilla. Wyrazy szczególnego podziękowania kierujemy do dyrektor OSiR-u Pani Karoliny Koper-Adamczak za nieodpłatne udostepnienie basenu dla dzieci oraz pomoc przy zorganizowaniu grilla. Na koniec wszyscy podekscytowani i zmęczeni, ale zadowoleni wrócili autokarem do świetlicy szkolnej.

Wakacje to czas wypoczynku, relaksu, wyjazdów i zabawy. Tradycyjnie przed zakończeniem roku szkolnego zorganizowaliśmy zajęcia pod hasłem „Bezpieczne wakacje”, których głównym celem było kształtowanie umiejętności eliminowania zagrożeń i zachowań ryzykownych. Omówiliśmy zagadnienia związane z bezpieczeństwem nad wodą, w górach, na wsi, oraz w trakcie odpoczynku w mieście. Przypomnieliśmy dzieciom podstawowe numery alarmowe, jak również o zachowaniu się w przypadku bycia świadkiem zdarzenia zagrażającego życiu innych osób. Celem tych zajęć było także uświadomienie dzieciom zachowania ostrożności w kontaktach z osobami obcymi – nie oddalanie się z nimi, nie przyjmowania prezentów, oraz natychmiastowe poinformowanie rodziców o zaistniałej sytuacji . Została nadana również audycja pt. „Bezpieczne wakacje”.

Na koniec życzyliśmy naszym uczniom – radosnych i bezpiecznych wakacji!

mgr Michalska Justyna

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy świetlicy


KWIECIEŃ I MAJ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ „PSZCZÓŁKI”

PRZY SP W POŁAŃCU

Z nadejściem wiosny sala świetlicy i hol zamieniły się w kolorową łąkę. Uczniowie wykonali piękne prace plastyczne. W kolorowej sali różnorodne gry i zabawy, stały się jeszcze bardziej ciekawe. Korzystając z ładnej, słonecznej pogody, codziennie wychodziliśmy na place zabaw i liczne wycieczki podczas których podziwialiśmy piękno zmieniającej się przyrody. Na świeżym powietrzu to super zabawa!

Dzień Ziemi to nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Akcje te mają na celu uświadomienie jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Dlatego 17 kwietnia wybraliśmy się do PGK w Połańcu w celu przekazania zużytych baterii oraz elektro- śmieci do specjalnie przygotowanych pojemników.

22 kwietnia miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Przedszkolaki zaprezentowały przed nami inscenizację pt.: „Ekologia w wierszu i piosence”. Impreza była nie tylko dobrą zabawą dla nas, ale podkreślając ważność segregowania odpadów czy oszczędzania wody, pogłębiła ich wiedzę o zachowaniach proekologicznych w życiu codziennym. W ramach Dnia Ekologa został rozegrany również Turniej „Młody Ekolog”. Nie zabrakło ciekawych zajęć związanych z tym dniem.

W maju w świetlicy szkolnej odchodziliśmy Święto Polskiej Niezapominajki. Celem zajęć było kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci oraz propagowanie idei ochrony środowiska. Nasi wychowankowie dowiedzieli się, że niezapominajka, to symbol, znak ludzi dbających o przyrodę, ceniących piękne polskie krajobrazy, zapobiegających negatywnym zmianom zachodzących w przyrodzie.

Uczestniczyliśmy w zajęciach pod hasłem „DOWOLNOŚĆ CZYTANIA”, zorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Połaniec w ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek . Dzięki zajęciom dzieci poprzez zabawę mogły poszerzyć wiedzę o książkach i czytelnictwie

30 maja z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka przy pięknej pogodzie wyruszyliśmy na wycieczkę do Krakowa. Przygodę swą rozpoczęliśmy od krakowskiego ogrodu zoologicznego. Emocji i wrażeń było mnóstwo, wszyscy byli zachwyceni oglądając wspaniałe zwierzęta żyjące w różnych częściach naszej planety. Podczas zwiedzania znalazł się też czas na spożycie posiłku, chwilę odpoczynku, zakup pamiątek i napawanie się widokiem malowniczego terenu. Kolejnym punktem naszej wycieczki był park trampolin „Go Jump Park” długo wyczekiwany przez naszych świetliczków. Ta coraz bardziej popularna forma aktywności fizycznej dostarczyła dzieciom wielu niezapomnianych wrażeń. Po profesjonalnej rozgrzewce pod okiem instruktora, uczestnicy wycieczki korzystali z szeregu atrakcji, m.in. ścieżek akrobatycznych, koszów do wsadów, trampolin sportowych oraz basenów wypełnionych gąbkami. Podczas wesoło i aktywnie spędzonego czasu każdy  świetliczak „spalił” mnóstwo kalorii i poczuł się głodny, tak więc udaliśmy się na ciepły posiłek do McDonalda, co pozwoliło na regenerację sił i ugruntowanie dobrego nastroju na drogę powrotną.

mgr Justyna Michalska

Osoby odpowiedzialne:

wychowawcy świetlicy


OGŁOSZENIE

Stołówka szkolna czynna od godz.11.00 do 14.30

SPRZEDAŻ  ABONAMENTU  OBIADOWEGO  

NA  MIESIĄC CZERWIEC 2018 R.

ODBĘDZIE  SIĘ  W  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ   W  DNIACH:

29,30.05.2018r. i 1,4-8.06.2018r.

W GODZINACH PRACY KIEROWNIKA ŚWIETLICY

POZA DYŻURAMI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Poniedziałek 7.30 -12.30

Wtorek 9.00-12.00

Środa 9.30-11.30

Czwartek 8.00-9.00

Piątek 9.30-10.30

DYŻURY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ:

GODZINA: 11.10 – 11.30

GODZINA: 12.10 – 12.30

CENA  ABONAMENTU  NA  MIESIĄC 

CZERWIEC 2018

      UCZEŃ  – 52,50zł (pięćdziesiąt dwa 50/100 zł)

     NAUCZYCIEL  – 69zł (sześćdziesiąt dziewięć zł)

Kwotę  należy wpłacać z góry za dany miesiąc

Istnieje możliwość regulacji finansowych za obiady przelewem (kwotę należy wpłacić

z góry za dany miesiąc)

Wzór: nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im.T.Kościuszki w Połańcu

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003

Kwota wpłaty:  UCZEŃ  – 52,50zł (pięćdziesiąt dwa 50/100 zł)

NAUCZYCIEL  – 69zł (sześćdziesiąt dziewięć zł)

 Nazwa zleceniodawcy:  odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im.T.Kościuszki w Połańcu za miesiąc CZERWIEC 2018 r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza)

Nauczyciel (tu wpisać imię i nazwisko)


OGŁOSZENIE

Stołówka szkolna czynna od godz.11.00 do 14.30

SPRZEDAŻ  ABONAMENTU  OBIADOWEGO  

NA  MIESIĄC MAJ 2018 R.

ODBĘDZIE  SIĘ  W  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ   W  DNIACH:

30.04.2018r. i 2,4,7-11.05.2018r.

W GODZINACH PRACY KIEROWNIKA ŚWIETLICY

POZA DYŻURAMI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Poniedziałek 7.30 -12.30

Wtorek 9.00-12.00

Środa 9.30-11.30

Czwartek 8.00-9.00

Piątek 9.30-10.30

DYŻURY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ:

GODZINA: 11.10 – 11.30

GODZINA: 12.10 – 12.30

CENA  ABONAMENTU  NA  MIESIĄC 

MAJ 2018

      UCZEŃ  – 66,50zł (sześćdziesiąt sześć 50/100zł)

     NAUCZYCIEL  – 87,40zł (osiemdziesiąt siedem 40/100zł)

Kwotę  należy wpłacać z góry za dany miesiąc

Istnieje możliwość regulacji finansowych za obiady przelewem (kwotę należy wpłacić

z góry za dany miesiąc)

Wzór: nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im.T.Kościuszki w Połańcu

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003

Kwota wpłaty:  UCZEŃ  – 66,50zł (sześćdziesiąt sześć 50/100zł)

NAUCZYCIEL  87,40zł (osiemdziesiąt siedem 40/100zł)


LUTY I MARZEC W ŚWIETLICY SZKOLNEJ „PSZCZÓŁKI”

PRZY SP W POŁAŃCU

W lutym i marcu zajęcia prowadzone w świetlicy szkolnej w dużej mierze nawiązywały
do obecnie panującej pory roku. Dzieci wykonywały wiele prac z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych pokazujących uroki tak lubianej przez nie zimy oraz przedwiośnia i wiosny.

1 lutego obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka. Na tę okoliczność dzieci pod kierunkiem wychowawców przygotowały program artystyczny, na który złożyły się wiersze, piosenki
i taniec oraz przedstawienie pt. „O wilku, babci i kolorowych czapeczkach”. Nasi Goście obejrzeli z wielkim zainteresowaniem prezentację działań świetlicy, podjętych w I półroczu. Spotkanie dwóch pokoleń zakończyły życzenia oraz słodki poczęstunek. Dzieci wręczyły swoim Babciom i Dziadkom piękne, ręcznie robione upominki: serduszka wykonane
w świetlicy szkolnej. Był to niezwykły dzień nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla Babć i Dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń i łez radości. Goście gorąco oklaskiwali występy. Atmosfera była podniosła i rodzinna. Mamy nadzieję, że uroczystość na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci, jak i ich kochanych Babć i Dziadków.

Dnia 5 lutego dzieci ze świetlicy szkolnej wzięły udział w zajęciach promujących bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu oraz poszanowanie praw internautów. W ten sposób solidaryzowaliśmy z Dniem Bezpiecznego Internetu (DBI) , który obchodzony jest
z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

Kolejnym przedsięwzięciem w ramach zajęć świetlicy szkolnej było – w nawiązaniu
do zbliżających się ferii zimowych,
przeprowadzenie cyklu spotkań na temat bezpiecznych zabaw zimowych. Podopieczni wymieniali się pomysłami na pokonanie zimowej nudy. Opiekunowie zorganizowali konkurs plastyczny pt. „Zimowe zabawy”. Udając się
na zasłużony dwutygodniowy zimowy odpoczynek
, życzyliśmy sobie bezpiecznych, obfitujących w ciekawe zdarzenia ferii.

Luty to czas karnawału, a … ,,jak karnawał – to zabawa”. W naszej świetlicy nie mogło być inaczej. Przez cały tydzień bawiliśmy się przy wspólnie wybranych z list przebojów gorących hitach, stworzyliśmy własną Świetlicową Listę Przebojów Karnawałowych. Aby jeszcze bardziej podkreślić klimat karnawału, przygotowaliśmy oryginalne kotyliony, maski i czapeczki. Z tej okazji wybraliśmy się również na pizzę do pizzerii Havana. Wyjście sprawiło nam wiele radości. Przy okazji poćwiczyliśmy zasady kulturalnego zachowania się
w miejscach publicznych. Z pewnością pracownicy pizzerii długo będą wspominać liczną
i roześmianą grupę świetlicową.

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ogłoszony przez UNESCO. Jego ideą jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na bogactwo różnorodności językowej świata i konieczność jego ochrony, a także promocja wielojęzyczności. W naszej świetlicy z tej okazji obejrzeliśmy spektakl Internetowego Teatru TVP dla szkół pt. „Król Maciuś Pierwszy” oraz teatrzyk dla dzieci „Misiowe opowieści”. Wykorzystaliśmy do tego urządzenie multimedialne „Tajemnicza Wyspa”. Przygotowaliśmy również gazetkę
z ciekawostkami dotyczącymi obchodów tego dnia. Kolejnym pomysłem obchodów
Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego były ,,kreatywne schody’’, prowadzące do świetlicy. Ich kolejne stopnie opatrzyliśmy słowami , które sprawiają nam częsty problem ortograficzny. Idąc do świetlicy, mogliśmy na nie codziennie patrzeć. Teraz na pewno je zapamiętamy i już nie będziemy popełniać błędów w ich zapisie.

8 marca to w naszej świetlicy Dzień Dziewczynek. Tego dnia zajęcia przygotowane zostały właśnie z myślą o nich. W świetlicy pojawił się magiczny foteli krąg wsparcia. Zasiadające w nim kolejno dziewczynki, ubrane w piękne futro i koronę , czuły się jak prawdziwe królowe.

Każda z nich otrzymała „słowny podarunek” od koleżanek i kolegów, dzięki któremu dowiedziała się, że ma wyjątkowe cechy osobowości, podziwiane i doceniane przez rówieśników i wychowawców. Czas upłynął nam w miłej atmosferze, a nasze małe kobietki miały okazję poczuć się tego dnia naprawdę wyjątkowo. Na koniec przedstawiciel chłopców złożył dziewczynkom serdeczne życzenia i przekazał upominki – własnoręcznie wykonane pudełeczka ze słodką niespodzianką. Na tym jednak nie zakończyliśmy świętowania. Następnego dnia odbyła się wycieczka na ściankę wspinaczkową do Ruszczy, a było to możliwe dzięki uprzejmości kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej, pani Bogumiły Pasek; użyczyła nam busów, oraz pani dyrektor Zespołu Szkół Oświatowych w Ruszczy, pani Małgorzaty Łukaszek; użyczyła hali i miejsca na ognisko, i pani instruktor Agnieszki Trzaski, która przeprowadziła profesjonalne zajęcia na ścianie wspinaczkowej. Dziewczynki spróbowały swoich sił w pokonywaniu lęków, trudów na ściance. Wiele radości sprawiła im również zabawa chustą animacyjną KLANZA, a zwłaszcza zabawa w „rekina”. Na koniec odbyło się ognisko.

Tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w nim matematyki”. Wiedzą o tym najlepiej uczniowie naszej świetlicy. W dniach 13­ – 16 marca 2018 r. odbyły się u nas Dni Matematyki pod hasłem „Matematyka od kuchni”. W tym czasie przygotowaliśmy dla dzieci wiele atrakcji. Odłożyliśmy na bok książki i zeszyty. Matematyka po raz kolejny ukazała nam się
w nowej odsłonie. Były gry i zabawy, dużo radości i dobrego humoru. Dla utrwalenia pojęć matematycznych umieściliśmy je na stopniach schodów prowadzących do świetlicy.

W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny wyruszyliśmy na wycieczkę do „Kulkolandu”
w Mielcu. Na miejscu przywitała nas pani instruktor, która przedstawiła zasady obowiązujące podczas pobytu w sali zabaw,  po czym ruszyliśmy w stronę czekających nas atrakcji. Dzieciaki z wielką chęcią znajdowały sobie zajęcie, korzystając m.in. z mini pojazdów, dmuchanej zjeżdżalni, trampoliny, domków do zabawy i innych wyszukanych stanowisk zabawowych. Pobyt w ,,Kulkolandzie” bardzo szybko dobiegł końca i nadszedł czas pożegnania się z bajecznym miejscem. Podczas wesoło i aktywnie
spędzonego czasu każdy  świetliczak „spalił” mnóstwo kalorii i poczuł się głodny, tak więc udaliśmy się na ciepły posiłek do McDonalda, co pozwoliło na regenerację sił i ugruntowanie dobrego nastroju
po przeżyciu tej niecodziennej przygody.

Również z okazji pierwszego dnia wiosny zaprosiliśmy do świetlicy naszych małych sąsiadów – dzieci z oddziału przedszkolnego „0” i Publicznego Przedszkola nr 1 w Połańcu grupę „Elfy”. Zaprezentowaliśmy im możliwości niedawno nabytego urządzenia multimedialnego „Tajemnicza Wyspa”. Gry wyświetlane na podłodze zrobiły na przedszkolakach ogromne wrażenie. Dzieci próbowały m.in. złapać rybki pływające w wirtualnym stawie, zbierały kwiaty na łące, jeździły wyścigówką. Przedszkolakom spodobało się także nasze świetlicowe zwierzątko – świnka morska Halinka. Spotkania zacieśniło między dziećmi więzy integracyjne, poszerzyło krąg szkolnych znajomości i było doskonałą lekcją opiekuńczości wobec młodszych kolegów.

20 marca w ramach Europejskiego Dnia Mózgu uczestniczyliśmy w zajęciach pt. „Myślenie nie boli” Nasi podopieczni mieli okazję przekonać się, jaką funkcję w organizmie człowieka spełnia mózg, jak jest zbudowany. Wzięliśmy również udział w doświadczeniach: „Jak oszukać mózg?”, dowiedzieliśmy się, co to są iluzje optyczne. Bawiliśmy się świetnie! A przy tym, jak podniósł się poziom naszej wiedzy!

Warto również dodać, że jednym z sukcesywnych działań , podejmowanych w ramach opiekuńczo – wychowawczej pracy świetlicy jest bieżące uaktualnienie dekoracji, gazetek, wystawek, które za każdym razem zaskakują pomysłowością. Ostatnio ogromnym zainteresowaniem cieszy się dwujęzyczna gazetka o tematyce wiosennej , wykonana
w języku polskim i angielskim.

mgr Justyna Michalska


OGŁOSZENIE

Stołówka szkolna czynna od godz.11.00 do 14.30

SPRZEDAŻ  ABONAMENTU  OBIADOWEGO  

NA  MIESIĄC kwiecień 2018 R.

ODBĘDZIE  SIĘ  W  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ   W  DNIACH:

28.02.2018r. i 4-13.04.2018r.

W GODZINACH PRACY KIEROWNIKA ŚWIETLICY

POZA DYŻURAMI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Poniedziałek 7.30 -12.30

Wtorek 9.00-12.00

Środa 9.30-11.30

Czwartek 8.00-9.00

Piątek 9.30-10.30

DYŻURY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ:

GODZINA: 11.10 – 11.30

GODZINA: 12.10 – 12.30

CENA  ABONAMENTU  NA  MIESIĄC 

KWIECIEŃ 2018

      UCZEŃ  – 56zł (pięćdziesiąt sześć zł)

     NAUCZYCIEL  – 73,6zł (siedemdziesiąt trzy 60/100zł)

Kwotę  należy wpłacać z góry za dany miesiąc

Istnieje możliwość regulacji finansowych za obiady przelewem (kwotę należy wpłacić

z góry za dany miesiąc)

Wzór: nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im.T.Kościuszki w Połańcu

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003

Kwota wpłaty:  UCZEŃ  – 56zł (pięćdziesiąt sześć zł) NAUCZYCIEL  -73,60zł (siedemdziesiąt trzy 60/100 zł)

 Nazwa zleceniodawcy:  odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im.T.Kościuszki w Połańcu za miesiąc KWIECIEŃ 2018 r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza)

Nauczyciel (tu wpisać imię i nazwisko)


MIGAWKI ZE ŚWIETLICY….

Migawki ze świetlicy 2018


OGŁOSZENIE

Stołówka szkolna czynna od godz.11.00 do 14.30

SPRZEDAŻ   ABONAMENTU   OBIADOWEGO  

NA   MIESIĄC  marzec 2018 R.

ODBĘDZIE   SIĘ   W   ŚWIETLICY   SZKOLNEJ    W   DNIACH:

27,28.02.2018r. i 1-12.03.2018r.

W GODZINACH PRACY KIEROWNIKA ŚWIETLICY

POZA DYŻURAMI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Poniedziałek 7.30 -12.30

Wtorek 9.00-12.00

Środa 9.30-11.30

Czwartek 8.00-9.00

Piątek 9.30-10.30

DYŻURY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ:

GODZINA: 11.10 – 11.30

GODZINA: 12.10 – 12.30

CENA  ABONAMENTU  NA  MIESIĄC 

Marzec 2018

      UCZEŃ  – 70zł (siedemdziesiąt zł)

     NAUCZYCIEL  – 92zł (dziewięćdziesiąt dwa zł)

Kwotę  należy wpłacać z góry za dany miesiąc

Istnieje możliwość regulacji finansowych za obiady przelewem (kwotę należy wpłacić

z góry za dany miesiąc)

Wzór: nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im.T.Kościuszki w Połańcu

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003

Kwota wpłaty:  UCZEŃ  – 70zł (siedemdziesiąt zł) NAUCZYCIEL  – 92 zł (dziewięćdziesiąt dwa zł)

 Nazwa zleceniodawcy:  odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im.T.Kościuszki w Połańcu za miesiąc MARZEC 2018 r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza)

Nauczyciel (tu wpisać imię i nazwisko)


GRUDZIEŃ I STYCZEŃ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ „PSZCZÓŁKI” PRZY SP POŁANIEC

Grudzień to magiczny miesiąc. Domy, miasta i ulice mienią się tysiącem świateł i bajecznych ozdób. W powietrzu unosi się zapach pierniczków i pomarańczy.

Nasza świetlica również przygotowywała się do tych magicznych Świąt. Od początku grudnia dzieci wykonywały wiele prac plastycznych, m.in. rysowały Świętego Mikołaja, ozdabiały świąteczne drzewko i wykonywały inne piękne ozdoby. W sali pojawiła się choinka oraz dekoracje bożonarodzeniowe.

W odpowiednio przygotowanej sali można było wypatrywać szczególnego Gościa. Już tradycyjnie jak co roku naszą świetlicę odwiedził Święty Mikołaj. Przygotowywaliśmy się długo do tej wizyty, wykonaliśmy piękną świąteczną dekorację, pisaliśmy listy do Świętego, prosząc Go o spełnienie naszych dużych i małych marzeń, ale także ucząc się dzielenia swoimi zasobami, włączyliśmy się do akcji zbierania słodyczy i środków czystości dla dzieci z domu dziecka. Wyczekiwany dzień nadszedł…. Wraz z Mikołajem przybyli pomocnicy, przedstawiając nam swoją „mikołajkową historię”. Świetliczaki tym razem powitały Św. Mikołaja w rytm skocznej piosenki w języku angielskim, a potem…… było rozpakowywanie prezentów: gry, zabawki, dywany. Oczy same nam się śmiały, a serce cieszyło. Po słodkim poczęstunku przyszedł czas na zabawę. Musimy przyznać, że w tym roku mikołajkowa oferta była bogata. Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili!

Po raz pierwszy przystąpiliśmy do Ogólnopolskiej Akcji pod nazwą „Góra Grosza”. Dzieci bardzo chętnie wrzucały do puszki grosiki, aby pomóc spełnić marzenia dzieci będących w trudnej sytuacji życiowej.

W grudniu dzieci z ogromnym zaciekawieniem obejrzały wspaniałe przedstawienie pt. „Szewczyk Dratewka”, przygotowane przez pracowników i rodziców dzieci z Publicznego Przedszkola w Połańcu, wystawione w pięknej scenerii na scenie Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.

Dzień 24 stycznia na długo pozostanie w pamięci naszych wychowanków. Tego dnia nauczyciele świetlicy szkolnej zorganizowali „Pasowanie na Świetliczaka” pod hasłem: „MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZE PASOWANIE Z PSZCZÓŁKĄ”. Główny cel tejże imprezy, na stałe wpisanej w kalendarz uroczystości świetlicowych, polegał na  uroczystym przyjęciu do grona Świetliczków dzieci po raz pierwszy zapisanych do naszej świetlicy, a także kształceniu umiejętności wspólnej zabawy, integracji grupy, wychowaniu w duchu szacunku do tradycji świetlicy. Dzieci z dużym zainteresowaniem i skupieniem wykonywały zadania – „przepustki” do stania się pełnoprawnymi Świetliczakami. Po, jak się okazało, ciekawym egzaminie, złożyły ślubowanie , a następnie PSZCZÓŁKĄ – symbolem naszej świetlicy, zostały pasowane i otrzymały pamiątkowe Legitymacje. Przypieczętowaniem uroczystości było wypicie „tajemniczego” napoju (świeżo wyciśniętego soku z cytryny) z pięknym uśmiechem. Ten dzień na pewno zaliczy się do tych niezapomnianych, pełnych emocji i miłych wrażeń. Wszystkim nowym Świetliczakom życzymy dużo sukcesów w nauce oraz wielu miłych chwil spędzonych w świetlicy szkolnej. Witajcie w świetlicowej gromadzie!

,,Co ofiarowane ze szczerego serca,
winno być szczerym sercem przyjęte.”

Wychowawcy i Uczniowie Świetlicy Szkolnej „Pszczółki” przy Szkole Podstawowej w Połańcu składają serdeczne podziękowania Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec – Panu Jackowi Tarnowskiemu – za zakup urządzenia multimedialnego „Tajemnicza Wyspa”, które jest jedynym w Polsce urządzeniem o trzech zastosowaniach: tablica interaktywną, podłoga interaktywna oraz projektor multimedialny. Nowoczesny sprzęt uatrakcyjnia nam pobyt w świetlicy, pomaga w zdobywaniu wiedzy, oraz dostarcza dobrej zabawy.

mgr Justyna Michalska

Osoby odpowiedzialne:

mgr Maria Myślak

mgr Grażyna Kamińska

mgr Justyna Michalska

mgr Renata Szcześniak

mgr Paulina Cieślikowska

mgr Izabela Fic

mgr Alfreda Adaś


OGŁOSZENIE

Stołówka szkolna czynna od godz.11.00 do 14.30

SPRZEDAŻ  ABONAMENTU  OBIADOWEGO  

NA  MIESIĄC LUTY 2018 R.

ODBĘDZIE  SIĘ  W  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ   W  DNIACH:

30,31.01.2018r. i 1-9.02.2018r.

W GODZINACH PRACY KIEROWNIKA ŚWIETLICY

POZA DYŻURAMI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Poniedziałek 7.30 -12.30

Wtorek 9.00-12.00

Środa 9.30-11.30

Czwartek 8.00-9.00

Piątek 9.30-10.30

DYŻURY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ:

GODZINA: 11.10 – 11.30

GODZINA: 12.10 – 12.30

CENA  ABONAMENTU  NA  MIESIĄC 

Luty 2018

      UCZEŃ  – 31,50zł (trzydzieści jeden 50/100 zł)

     NAUCZYCIEL  – 41,40zł ( czterdzieści jeden 40/100zł)

Kwotę  należy wpłacać z góry za dany miesiąc

Istnieje możliwość regulacji finansowych za obiady przelewem (kwotę należy wpłacić

z góry za dany miesiąc)

Wzór: nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im.T.Kościuszki w Połańcu

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003

Kwota wpłaty:  UCZEŃ  – 31,50zł ( trzydzieści jeden 50/100 zł) NAUCZYCIEL  – 41,40zł (czterdzieści jeden 40/100 zł)

 Nazwa zleceniodawcy:  odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im.T.Kościuszki w Połańcu za miesiąc LUTY 2018 r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza)

Nauczyciel (tu wpisać imię i nazwisko)


 

SPRZEDAŻ  ABONAMENTU  OBIADOWEGO  

NA  MIESIĄC STYCZEŃ 2018 R.

ODBĘDZIE  SIĘ  W  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ   W  DNIACH:

3,4.01.2018r. i 8-12.01.2018r.

W GODZINACH PRACY KIEROWNIKA ŚWIETLICY

POZA DYŻURAMI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Poniedziałek 7.30 -12.30

Wtorek 9.00-12.00

Środa 9.30-11.30

Czwartek 8.00-9.00

Piątek 9.30-10.30

DYŻURY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ:

GODZINA: 11.10 – 11.30

GODZINA: 12.10 – 12.30

CENA  ABONAMENTU  NA  MIESIĄC 

STYCZEŃ 2018

      UCZEŃ  – 70zł (siedemdziesiąt zł)

     NAUCZYCIEL  – 92zł (dziewięćdziesiąt dwa zł)

Kwotę  należy wpłacać z góry za dany miesiąc

Istnieje możliwość regulacji finansowych za obiady przelewem (kwotę należy wpłacić

z góry za dany miesiąc)

Wzór: nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im.T.Kościuszki w Połańcu

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003

Kwota wpłaty:  UCZEŃ  – 70zł (siedemdziesiąt zł) NAUCZYCIEL  – 92zł (dziewięćdziesiąt dwa zł)

 Nazwa zleceniodawcy:  odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im.T.Kościuszki w Połańcu za miesiąc STYCZEŃ 2018 r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza)

Nauczyciel (tu wpisać imię i nazwisko)


LISTOPAD W ŚWIETLICY SZKOLNEJ „PSZCZÓŁKI” PRZY SP POŁANIEC

Upłynął kolejny wspólny miesiąc w świetlicy szkolnej.. W listopadzie pogoda sprzyjała spacerom. Wybraliśmy się na plac zabaw, gdzie szaleliśmy przez całą godzinę. Kilka osób pokusiło się nawet na ćwiczenia na powietrzu. Innym razem udaliśmy się na spacer na tereny ogródków działkowych. Obserwowaliśmy jak właściciele działek przygotowali je na nadchodzący zimowy okres, a także rozpoznawaliśmy rosnące na nich rośliny. Wykonywaliśmy prace z wykorzystaniem darów jesieni, poznawaliśmy nasze symbole narodowe oraz ich historię. Dzieci odwiedziły Szkolną Izbę Patrona. Obejrzały zgromadzone tam eksponaty i stroje, doświadczyły „ducha przeszłości”.

21 listopada obchodzony jest jako Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Jego celem jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość oraz wzbudzenie w nich pozytywnych emocji. Z tej okazji wychowankowie świetlicy udali się z wizytą do Środowiskowego Domu Samopomocy by zaprezentować swoje talenty aktorskie inscenizując wiersz J Tuwima pt. „Rzepka”. Chcąc podzielić się z innymi życzliwością obdarowali podopiecznych ŚDS szczególnymi upominkami, które pieczołowicie przygotowywali wraz z wychowawcami. Pamiętamy: Bądźmy życzliwi codziennie, a nie tylko od święta. Pozytywna energia, którą przekazujemy innym ludziom, wraca do nas z nawiązką!

24 listopada w naszej świetlicy swoje święto obchodził Pluszowy Miś. Ta niecodzienna uroczystość była okazją do świetnej zabawy. Tego dnia każdy przybył na zajęcia ze swoim ulubionym misiem. Na początku obejrzeliśmy prezentację multimedialną. Poznaliśmy historię pluszowego misia. Już wiemy skąd wzięła się angielska nazwa Teddy Bear. Przypomnieliśmy sobie również znany pluszowe misie z bajek i filmów. Zobaczyliśmy jak pluszowy miś zmieniał swój wygląd na przestrzeni lat. Następnie próbowaliśmy rozszyfrować tytuł bajki z multimedialnych puzzli, które pojawiały się na ekranie w częściach. Poradziliśmy sobie z tym zadaniem wyśmienicie. W dalszej części zajęć dzieci zatańczyły ze swoimi misiami do piosenki „Misie dwa” oraz brały udział w „misiowych konkurencjach” takich jak: układanie puzzli z misiem, dorysowywanie brakujących elementów misia, przeprowadzenie misia przez labirynt do miodu, zbieranie patyczków przez „misiową rękawicę”, zjadanie miodu na czas. Konkurencjom towarzyszyło dużo śmiechu i zabawy. Na koniec zajęć próbowaliśmy misiowego przysmaku – miodu z biszkoptami. Dzień upłynął nam bardzo szybko i wesoło. Przez cały tydzień poprzedzający święto misia powstawało wiele ciekawych prac z ulubionym misiem, które zdobiły nasze tablice w świetlicy.

Również w listopadzie w naszej świetlicy odbyły się warsztaty o Wiśle. Zorganizowano je z okazji obchodów Roku Rzeki Wisły. Uczestniczyły w nich dzieci ze świetlicy, ale także przedszkolaki i klasy drugie. Składały się one z dwóch części- pierwsza prezentacja multimedialna o rzece, miastach leżących nad nią, ciekawym świecie roślin i zwierząt. Druga to eksperymenty o wodzie, dzieci miały okazję poznać niezwykłe właściwości wody, poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny fizyki, chemii, przekonać się, że przeprowadzanie doświadczeń t o fascynujący sposób uczenia się i poznawania świata, ale także kreatywna zabawa.

„Jest taka jedna noc w roku, kiedy świat realny łączy się ze światem magii, czarów, wróżb”. By tradycji stało się zadość, również dzieci ze świetlicy uczestniczyły w zabawach andrzejkowych, które zostały poprzedzone gawędą o źródłach ludowej tradycji wróżb i przepowiedni, omówieniem przysłów związanych z dniem św. Andrzeja, oraz wierszem „Andrzejki”. Gdy nadszedł oczekiwany czas wróżb, wypowiedzieliśmy magiczne zaklęcie, aby wszystkie się spełniły. Dzieci wywróżyły sobie nazwy przyszłych zawodów, imiona sympatii, poznały znaczenie wybranych przez siebie symboli w „zaczarowanych cyfrach, literach i kolorach”. Powodzenie w miłości symbolizowało „wróżenie z butów”. Wiele emocji wzbudziła wróżba z wosku, a zwłaszcza odczytywanie na „magicznym ekranie woskowych kleksów”. Wróżące sobie dzieci wspomagały Wróżki z magicznymi kulami. Wróżby były przeplatane zabawą przy muzyce.

Jak wiemy, wróżby to marzenie o ich spełnieniu, dlatego do zabawy andrzejkowej włączyliśmy Ogólnopolską Akcję pod nazwą „GÓRA GROSZA”, której celem jest spełnienie marzeń dzieci będących w trudnej sytuacji życiowej oraz zbiórkę słodyczy, środków czystości i artykułów szkolnych dla dzieci z Domu Dziecka w Pacanowie. Zbiórki trwają więc zachęcamy wszystkich do udziału .

Tajemniczości całej scenerii podczas zabawy andrzejkowej nadawała ciekawa dekoracja. Na zakończenie naszych „magicznych zabaw” był słodki poczęstunek. Zabawy, radości było wiele i wszyscy z utęsknieniem czekamy na kolejny „magiczny dzień”.

mgr Justyna Michalska

Osoby odpowiedzialne:

mgr Maria Myślak

mgr Grażyna Kamińska

mgr Justyna Michalska

mgr Kamila Ferenc

mgr Dominika Mikoda

mgr Katarzyna Stefaniak

mgr Paulina Cieślikowska

mgr Izabela Fic


OGŁOSZENIE

Stołówka szkolna czynna od godz.11.00 do 14.30

SPRZEDAŻ  ABONAMENTU  OBIADOWEGO  

NA  MIESIĄC GRUDZIEŃ 2017 R.

ODBĘDZIE  SIĘ  W  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ   W  DNIACH:

29,30.11.2017r. i 1-8.12.2017r.

W GODZINACH PRACY KIEROWNIKA ŚWIETLICY

POZA DYŻURAMI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Poniedziałek 7.30 -12.30

Wtorek 9.00-12.00

Środa 9.30-11.30

Czwartek 8.00-9.00

Piątek 9.30-10.30

DYŻURY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ:

GODZINA: 11.10 – 11.30

GODZINA: 12.10 – 12.30

CENA  ABONAMENTU  NA  MIESIĄC 

GRUDZIEŃ 2017

      UCZEŃ  – 56zł (pięćdziesiąt sześć zł)

     NAUCZYCIEL  – 73,60zł (siedemdziesiąt trzy 60/100 zł)

Kwotę  należy wpłacać z góry za dany miesiąc

Istnieje możliwość regulacji finansowych za obiady przelewem (kwotę należy wpłacić

z góry za dany miesiąc)

Wzór: nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im.T.Kościuszki w Połańcu

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003

Kwota wpłaty: uczeń 56zł (pięćdziesiąt sześć zł) nauczyciel 73,60zł (siedemdziesiąt 60/100 zł)

 Nazwa zleceniodawcy:  odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im.T.Kościuszki w Połańcu za miesiąc GRUDZIEŃ 2017 r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza)

Nauczyciel (tu wpisać imię i nazwisko)


  PAŹDZIERNIK W ŚWIETLICY SZKOLNEJ „PSZCZÓŁKI” PRZY SP POŁANIEC

W miesiącu październiku jesień zagościła na dobre, nie tylko w naszym najbliższym otoczeniu, ale również w świetlicy! Wiele naszych działań koncentrowało się wokół przejawów, symboli i piękna jesiennej pory roku. Na zajęciach rozmawialiśmy o obserwowanych zmianach w przyrodzie, o bogactwie kolorów, darach lasu, sadu i ogrodu. Śpiewaliśmy piosenki, czytaliśmy opowiadania, wiersze i teksty popularnonaukowe o jesieni, oglądaliśmy zdjęcia jesiennych okazów i krajobrazów, uczyliśmy się rozpoznawać liście wybranych drzew. Ponadto zadbaliśmy o to, aby nasza sala wypełniła się artystycznymi dekoracjami w postaci prac i gazetek.

W pierwszym tygodniu października rozpoczęliśmy realizację projektu „Z przyrodą za pan brat”. Jak wiemy wszystkie dzieciaki kochają zwierzaki. Z tej okazji w naszej świetlicy zamieszkała świnka morska „Halinka”. Jej obecność sprawia dzieciom ogromną przyjemność. Świetliczaki bardzo chętnie zajmują się świnką.

Październik to Miesiąc Dobroci dla Zwierząt. W naszej świetlicy również odbyły się zajęcia, których celem było wzbogacenie wśród dzieci wiedzy na temat życia zwierząt, kształtowanie wobec nich właściwej postawy. Z gazetki pn. „4 PAŹDZIERNIKA – ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT” , uczniowie dowiedzieli się „Co mówią do nas zwierzaki”, a mianowicie jak należy odczytywać zachowania pupili. W trakcie rozmów zwróciliśmy uwagę na to że: zwierzę w domu to nie zabawka ; należy je żywić odpowiednim pokarmem; zanim kupimy zwierzaka, należy o nim przeczytać poradniki; nie wolno wyrzucać zwierzęcia na dwór. Dzieci z ogromną radością opowiadały o swoich pupilach, a zwłaszcza kotach i psach. Dowiedzieliśmy się w jaki sposób dbają o swoje zwierzątka. Tłumaczyliśmy co znaczy powiedzenie, że „pies jest przyjacielem człowieka”. Zwracaliśmy uwagę, że należy również dbać o zwierzęta nie tylko domowe, ale te żyjące dziko. Szczególnie ważna jest pomoc w okresie zimowym.

Ogromną atrakcją dla dzieci była wizyta w gabinecie weterynaryjnym „CHIRON”. Na wstępie Pani dała każdemu dziecku czepek i maskę jednorazową , następnie opowiedziała o podstawowych zasadach dbania o zwierzęta. Omówiła szkielet popularnego pupila dzieci – psa. Poznaliśmy również sprzęt do leczenia chorych zwierząt, jak również ułatwiający zabiegi higieniczne, dowiedzieliśmy się na jakie choroby najczęściej choruje pies i kot. Na wycieczce była z nami nasza „świetlicowa pupilka” – świnka morska o imieniu Halinka. Pani opowiedziała nam jak należy dbać o nasze zwierzątko. Każde dziecko mogło posłuchać przez stetoskop bicia serca Halinki , jak również obejrzeć pod mikroskopem jej włos , a zwłaszcza cebulki włosowe. Świnka została profilaktycznie poddana zabiegowi odrobaczenia. Podczas spotkania dzieci uświadomiły sobie, że poprzez niewłaściwą opiekę zwierzęta są krzywdzone ,dowiedziały się też o konieczności bezpiecznego zachowania w kontaktach z obcymi zwierzętami. Na zakończenie spotkania przekazaliśmy podziękowanie za bardzo miłe i pouczające spotkanie.

MOJE ULUBIONE ZWIERZĄTKO” – Pod takim hasłem dzieci wykonywały nie tylko prace plastyczne, ale również budowały swoje ulubione zwierzątka z klocków.

Świetlica szkolna prowadzi także akcję „Zbiórka Świeżaków dla naszych świetliczaków”. Akcja polega na zbiórce naklejek od osób, które ich nie potrzebują. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy pomagają nam w tej zbiórce. Udało nam się zebrać 6 świeżaków w tej edycji. Jednocześnie prosimy jeśli ktoś z naszych szanownych Czytelników chciałby dołączyć do akcji i podarować pluszaki, bądź naklejki, zapraszamy do świetlicy.

W naszej świetlicy systematycznie promujemy zachowania prozdrowotne. Dzieci zdobywają wiedzę na temat zdrowego odżywiania, właściwej diety, codziennie myją zęby, nabywają umiejętności z zakresu higieny osobistej. W ramach kształtowania dalszych nawyków prozdrowotnych odwiedziliśmy pobliski gabinet stomatologiczny „Polidentia”. Celem wycieczki było uświadomienie dzieciom konieczności dbania o zęby oraz dbania o higienę jamy ustnej, jak również przestrzegania zdrowej diety. Pani doktor przyjęła nas bardzo serdecznie. Zapoznała dzieci z wyposażeniem gabinetu stomatologicznego, wyjaśniła jak się leczy zęby, pokazała dzieciom działanie sprzętu medycznego. Każde z dziecko mogło usiąść na fotelu, na którym pani stomatolog leczy zęby. Na koniec wizyty dzieci dostały upominki w postaci szczoteczek. Dzieci były bardzo zainteresowane wizytą w gabinecie lekarskim. Mam nadzieję, że będą chętnie odwiedzać dentystę w ramach wizyt kontrolnych, oraz pozbędą się lęku z tym związanego. Dziękujemy za zorganizowanie wycieczki.

Również w październiku w ramach akcji „Poczytaj mi kolego” dzieci ze świetlicy szkolnej przygotowały przedszkolakom wspaniałą niespodziankę. Wystawiły inscenizację wiersza Juliana Tuwima pt. „Rzepka”. Mali aktorzy zaprezentowali swoje talenty nie tylko aktorskie ale i taneczne dostarczając małym odbiorcom wielu radosnych przeżyć. Uśmiech na twarzach przedszkolaków i oklaski były największą nagrodą dla występujących świetliczaków. Wszyscy aktorzy spisali się na medal! W nagrodę otrzymali dyplomy i słodki poczęstunek. Dziękujemy Pani dyrektor przedszkola w Połańcu – Annie Kaniszewskiej, za upominki przygotowane dla naszych aktorów, jak również Pani dyrektor Centrum Kultury i Sztuki za nieodpłatne wypożyczenie strojów.

26 października na zaproszenie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy mieliśmy ogromną przyjemność obejrzeć program artystyczny na temat zdrowego odżywiania. Dzieci z wielkim zainteresowaniem obejrzały inscenizację wiersza ” Chory kotek” Stanisława Jachowicza. Świetliczaki aktywnie uczestniczyły w zabawach. Na zakończenie dzieci otrzymały ręcznie wykonane warzywa i owoce z filcu. Po części artystycznej dzieci chętnie częstowały się zdrowymi przekąskami. Było to bardzo miłe spotkanie. Dziękujemy

18 października obchodzony jest Dzień Poczty Polskiej. Świetliczaki wybrały się na wycieczkę do urzędu pocztowego w Połańcu, której celem było zapoznanie  z instytucją poczty i pracą listonosza. Dzieci poznały zakres usług pocztowych, zadania jakie spełnia ten urząd w naszym życiu, oraz dowiedziały się jak potrzebna i odpowiedzialna jest praca listonosza. Dzieci poznały logo poczty oraz oglądały różnorodne przekazy pocztowe. Poznały drogę listu, paczki i innych przesyłek od nadawcy do odbiorcy. Wizyta na poczcie była również dobrą okazją do utrwalenia nawyku kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym. Serdecznie dziękujemy pracownikom poczty .

Od kilku lat w naszej świetlicy przeprowadzamy zbiórkę plastikowych nakrętek. Akcja ma wiele aspektów. Przede wszystkim uczymy dzieci, że często niewiele trzeba, żeby pomóc drugiemu człowiekowi (w tym roku nakrętki są przeznaczone dla Mai i Oliwii). Jednocześnie wspieramy ochronę środowiska, bo dzięki takim akcjom o wiele mniej zakręconych butelek trafia na wysypiska śmieci.
Wszystkim, którzy angażują się w akcję, z całego serca dziękujemy.

Rok 2017 został ogłoszony „Rokiem Rzeki Wisły”. W ubiegłym roku prowadziliśmy wiele projektów z tym związanych. W tym roku jako ich kontynuację zorganizowaliśmy wycieczkę na skarpę wiślaną, gdzie podziwialiśmy piękno i uroki naszej rzeki Wisły.

Ważną uroczystością były obchody 91 Urodzin Kubusia Puchatka. Z tej okazji dzieci narysowały piękne torty urodzinowe. Chętni uczniowie czytali swoim kolegom o przygodach Kubusia Puchatka i jego przyjaciół. Podczas prezentacji multimedialnej dzieci poznały historię powstania książki o Kubusiu Puchatku, jak również poznały jej autora A.A Milne. Z mapy dowiedziały się jak wyglądał Stumilowy Las – miejsce przygód Kubusia Puchatka i jego przyjaciół.

mgr Justyna Michalska

mgr Maria Myślak

Osoby odpowiedzialne:

mgr Maria Myślak

mgr Grażyna Kamińska

mgr Justyna Michalska

mgr Izabela Fic

mgr Paulina Cieślikowska

mgr Kamila Ferenc

mgr Alina Switek


OGŁOSZENIE

Stołówka szkolna czynna od godz.11.00 do 14.30

SPRZEDAŻ  ABONAMENTU  OBIADOWEGO  

NA  MIESIĄC LISTOPAD 2017 R.

ODBĘDZIE  SIĘ  W  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ   W  DNIACH:

30,31.10.2017r. i 6-10.11.2017r.

W GODZINACH PRACY KIEROWNIKA ŚWIETLICY

POZA DYŻURAMI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

DYŻURY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ:

GODZINA: 11.10 – 11.30

GODZINA: 12.10 – 12.30

CENA  ABONAMENTU  NA  MIESIĄC 

LISTOPAD 2017

      UCZEŃ  – 66,50zł (sześćdziesiąt sześć 50/100 zł)

     NAUCZYCIEL  – 87,40zł (osiemdziesiąt siedem 40/100 zł)

Kwotę  należy wpłacać z góry za dany miesiąc

Istnieje możliwość regulacji finansowych za obiady przelewem (kwotę należy wpłacić

z góry za dany miesiąc)

Wzór: nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im.T.Kościuszki w Połańcu

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003

Kwota wpłaty: uczeń 66,50zł (sześćdziesiąt sześć 50/100 zł) nauczyciel 87,40zł (osiemdziesiąt siedem 40/100 zł)

 Nazwa zleceniodawcy:  odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im.T.Kościuszki w Połańcu za miesiąc LISTOPAD 2017 r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza)

Nauczyciel (tu wpisać imię i nazwisko)


WRZESIEŃ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ „PSZCZÓŁKI” PRZY SP POŁANIEC

W naszej świetlicy znów gwar i zabawa. Wakacje dobiegły końca. Z każdym dniem jest nas coraz więcej. W pierwszych dniach września dzielimy się wrażeniami po minionym wypoczynku, wesoło bawiąc się z dobrze już sobie znanymi rówieśnikami, a także poznajemy nowicjuszy w naszym świetlicowym gronie. Na naszych twarzach wciąż gości ten sam, niczym nie zmącony uśmiech. W pogodnych nastrojach oddają się swym ulubionym zabawom, a nad ich bezpieczeństwem jak zawsze czuwają wychowawcy.

Pierwsze dni w świetlicy upłynęły pod znakiem zasad, jakich należy tu przestrzegać. Dzieci przy wykorzystaniu różnorodnych form zajęć zapoznały się z Regulaminem Świetlicy. Dużo czasu zajęły również rozmowy i pogadanki na temat bezpieczeństwa oraz zajęcia praktyczne. Szczególną uwagę zwróciliśmy na zachowanie bezpieczeństwa zarówno w szkole jak i w drodze do niej, w świetlicy i na placu zabaw. Dzięki temu zabawa, praca, nauka jak i odpoczynek w świetlicy będzie mógł przebiegać w miłej, a przede wszystkim bezpiecznej atmosferze.

Świetliczaki aktywnie zaangażowały się w obchody Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej, który w tym roku przypadał 12 września. Po wysłuchaniu opowiadania pt. „O Jurku, którego bolał ząb” ,dzieci wypowiadały się co należy robić, aby mieć zdrowe zęby . Odwiedziliśmy szkolny gabinet stomatologiczny i wysłuchaliśmy rad pani stomatolog . Chętne dzieci poddały się badaniu , niektórzy próbowali jak działa sprzęt stomatologiczny. Na podsumowanie dnia, utrwalając swoją wiedzę, dzieci wykonały tematyczne prace plastyczne .

W dniu 15.09.2016 r. po raz pierwszy obchodziliśmy w naszej świetlicy Międzynarodowy Dzień Kropki. Kilka dni wcześniej uczniowie zostali zachęceni do założenia w tym dniu elementów garderoby w kropki. Tak też, były kropkowe kreacje. Pięknie się prezentowaliśmy. Był to dzień pełen kropkowych atrakcji. Podczas zajęć dzieci obejrzały filmik pt. „The Dot” opowiadający o kropce, która zmieniła świat małej Vashti, albo o Vashti, która dzięki kropce uwierzyła w siebie. Dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych, podczas których malowały, tworzyły kompozycje z kolorowych kółek, a tym samym stworzyły niepowtarzalne kropkowe dzieła sztuki, które teraz można podziwiać na świetlicowej wystawie. Ponadto liczyliśmy i  łączyliśmy kropki, rozwiązywaliśmy zadania z kropkami, stworzyliśmy wspólnie kropkowe drzewo marzeń. Ten dzień wywołał wiele uśmiechów i radości. Pozwolił uczniom zrozumieć fakt, iż każdy z nas ma jakiś talent i najważniejsza jest wiara w swoje możliwości. Za rok na pewno będziemy z kropką!!!

28 września, tradycyjnie już w naszej świetlicy obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Z okazji tego święta nauczyciele świetlicy przygotowali dla chłopców szereg rozmaitych konkursów i zabaw, których motywem przewodnim była szyszka. Wychowawcy przygotowali szyszkowe konkurencje dla chłopców. Został zorganizowany również grill. Były kiełbaski, ziemniaczki, grzanki oraz słodki poczęstunek. Na koniec dnia wszyscy chłopcy otrzymali upominki – „szyszkowe sowy” zrobione przez nauczycieli świetlicy.

29 września wzięliśmy udział w plenerowym Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania, które przygotowali wraz z uczniami nauczyciele biblioteki z oddziału gimnazjalnego. Ogromne wrażenie zrobiła na nas dekoracja. Dzieci z dużym zainteresowaniem wysłuchały baśni Janiny Porazińskiej pt. „O dwunastu miesiącach”, a następnie bardzo chętnie uczestniczyły w przygotowanych dla nich konkursach. Na zakończenie przygody z książką nagrodą w jednym z konkursów, a mianowicie odgadywanie nazw miesięcy , był słodki poczęstunek, który osłodził wspólne spotkanie i pozostawił słodkie wspomnienia . Nie obyło się bez zdjęcia pamiątkowego .W tym samym dniu uczestniczyliśmy w przygotowanym przez nauczycieli biblioteki szkoły podstawowej happeningu czytelniczym. Dowodem na to, że „CZYTAĆ MOŻNA WSZĘDZIE” są nasze zdjęcia z placu zabaw, na którym dzieci czytały wybrane przez siebie bajki.

Również we wrześniu świetlica szkolna brała udział w obchodach święta „Tabliczki Mnożenia”. Z tej okazji w świetlicy szkolnej odbyły się liczne zabawy i gry matematyczne z tabliczką mnożenia oraz rozwiązywanie zadań o różnym stopniu trudności. Wychowankowie zdobywali tytuły „Eksperta Tabliczki Mnożenia” za wiedzę i umiejętności matematyczne. Najlepsi otrzymali nagrody. Każdy dodatkowo otrzymał pamiątkową tabliczkę mnożenia.

mgr Justyna Michalska

Osoby odpowiedzialne:

mgr Maria Myślak

mgr Grażyna Kamińska

mgr Justyna Michalska

mgr Izabela Fic

mgr Paulina Cieślikowska

mgr Katarzyna Stefaniak

mgr Alfreda Adaś


OGŁOSZENIE

Stołówka szkolna czynna od godz.11.00 do 14.30

SPRZEDAŻ  ABONAMENTU  OBIADOWEGO  

NA  MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2017 R.

ODBĘDZIE  SIĘ  W  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ   W  DNIACH:

28,29.09.2017r. i 2-6.10.2017r.

W GODZINACH PRACY KIEROWNIKA ŚWIETLICY

POZA DYŻURAMI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

DYŻURY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ:

GODZINA: 11.10 – 11.30

GODZINA: 12.10 – 12.30

CENA  ABONAMENTU  NA  MIESIĄC 

październik 2017

      UCZEŃ  – 77zł (siedemdziesiąt siedem zł)

     NAUCZYCIEL  – 101,20zł (sto jeden 20/100 zł)

Kwotę  należy wpłacać z góry za dany miesiąc

Istnieje możliwość regulacji finansowych za obiady przelewem (kwotę należy wpłacić

z góry za dany miesiąc)

Wzór: nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im.T.Kościuszki w Połańcu

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003

Kwota wpłaty: uczeń 77zł (siedemdziesiąt siedem zł)

       nauczyciel 101,20zł (sto jeden 20/100 zł)

 Nazwa zleceniodawcy:  odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im.T.Kościuszki w Połańcu za miesiąc październik 2017 r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza)

Nauczyciel (tu wpisać imię i nazwisko)


OGŁOSZENIE

Stołówka szkolna czynna od 7.09.2017.(czwartek)

SPRZEDAŻ  ABONAMENTU  OBIADOWEGO  

NA  MIESIĄC Wrzesień 2017r.

ODBĘDZIE  SIĘ  W  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ   W  DNIACH:

4,5,6,7,8.09.2017r.

W GODZINACH PRACY KIEROWNIKA ŚWIETLICY

POZA DYŻURAMI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

DYŻURY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ:

GODZINA: 11.10 – 11.30

GODZINA: 12.10 – 12.30

CENA  ABONAMENTU  NA  MIESIĄC 

wrzesień 2017r.

      UCZEŃ  – 59,50zł (pięćdziesiąt dziewięć 50/100 zł)

     NAUCZYCIEL  – 78,20zł (siedemdziesiąt osiem 20/100 zł)

Kwotę  należy wpłacać z góry za dany miesiąc

Istnieje możliwość regulacji finansowych za obiady przelewem (kwotę należy wpłacić

z góry za dany miesiąc)

Wzór: nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im.T.Kościuszki w Połańcu

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003

Kwota wpłaty: uczeń 59,50zł (pięćdziesiąt dziewięć 50/100 zł)

       nauczyciel 78,20zł (siedemdziesiąt osiem 20/100 zł)

 Nazwa zleceniodawcy:  odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im.T.Kościuszki w Połańcu za miesiąc wrzesień 2017 r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza)

Nauczyciel (tu wpisać imię i nazwisko)


PODZIĘKOWANIE

Podziękowanie nakrętki


CZERWIEC W ŚWIETLICY SZKOLNEJ „PSZCZÓŁKI”

PRZY PSP W POŁAŃCU

Ostatni miesiąc w świetlicy szkolnej przyniósł wiele radości, które czerpaliśmy z częstych wyjść na plac zabaw, boisko, oraz spacerów. Urządzaliśmy zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, co sprawiło, że czas mijał przyjemnie, a humory dopisywały.

Kontynuowaliśmy akcję zbierania nakrętek dla Gabrysi i Mai . Dziękujemy społeczności szkolnej za ogromne zaangażowanie.

1 czerwca – Dzień Dziecka – świetliczaki wraz z wychowawcami spędziły w kręgielni CKiSZ. Większość uczniów była tam po raz pierwszy, co wzbudziło w nich wiele emocji. Został zorganizowany turniej bowlingowy, po którym wyłonieni zwycięzcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz dyplomami. Zabawa była bardzo udana, jesteśmy zgodni co do tego, że jeszcze tam powrócimy. Dziękujemy serdecznie Pani Dyrektor CKiSZ – Joannie Juszczyńskiej za nieodpłatne udostępnienie kręgielni. Po emocjonującej rywalizacji był słodki poczęstunek – lody.

Sportowa rywalizacja odbyła się również podczas turnieju w badmintona.

13 czerwca tradycyjnie obchodziliśmy w naszej świetlicy Dzień Rodziny. Przy pięknie wykonanej dekoracji dzieci zaprezentowały się w dwóch scenkach teatralnych, tańcu, wierszach i piosenkach. Występy dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami. Na twarzach naszych miłych Gości widać było ogromne wzruszenie, radość i dumę . Rodzice , oglądając prezentację multimedialną , poznali nasze działania i projekty realizowane w świetlicy w II semestrze mijającego roku szkolnego. Spotkanie z bliskimi było okazją do nagrodzenia dzieci dyplomami i słodyczami za udział w konkursach, turniejach, rekordach. Wręczono również dyplomy „Wzorowego Świetliczaka”. Na zakończenie bardzo wzruszającego spotkania dzieci wręczyły swoim Kochanym Rodzicom piękne serca i zakładki do książki z Dekalogiem Rodzica, po czym był słodki poczęstunek.

Również w miesiącu czerwcu została przeprowadzona akcja „Podziel się książką” – zbiórka książek dla biblioteki szkolnej. Wychowawcy świetlicy dołączyli również do konkursu „Mały Ekspert ds. Lekkiego Tornistra” organizowanego przez Państwowy Inspektorat Sanitarny, którego celem jest ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki wad postawy, oraz zwrócenie uwagi nauczycieli, rodziców, opiekunów na kwestię ciężkich plecaków uczniów szkół podstawowych.

Otrzymaliśmy certyfikat „KLUBU KUMPLI” za promowanie koleżeńskich zachowań i udział w kampanii społecznej „Bądź kumplem, nie dokuczaj” organizowanej przez Cartoon Network.

 Wakacje to czas wypoczynku, relaksu, wyjazdów i zabawy. Tradycyjnie przed zakończeniem roku szkolnego zorganizowaliśmy zajęcia pod hasłem „Bezpieczne wakacje”, których głównym celem było kształtowanie umiejętności eliminowania zagrożeń i zachowań ryzykownych.Omówiliśmy zagadnienia związane z bezpieczeństwem nad wodą, w górach, na wsi, oraz w trakcie odpoczynku w mieście. Przypomnieliśmy dzieciom podstawowe numery alarmowe, jak również o zachowaniu się w przypadku bycia świadkiem zdarzenia zagrażającego życiu innych osób. Celem tych zajęć było także uświadomienie dzieciom zachowania ostrożności w kontaktach z osobami obcymi – nie oddalanie się z nimi, nie przyjmowania prezentów, oraz natychmiastowe poinformowanie rodziców o zaistniałej sytuacji . Została nadana również audycja pt. „Bezpieczne wakacje”.

Na koniec życzyliśmy naszym uczniom – radosnych i bezpiecznych wakacji!

mgr Justyna Michalska

Osoby odpowiedzialne:

mgr Maria Myślak

mgr Grażyna Kamińska

mgr Justyna Michalska

mgr Urszula Żurawska

mgr Zuzanna Gad

mgr Justyna Kuś-Mazur

mgr Alina Switek


KWIECIEŃ I MAJ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ „PSZCZÓŁKI”

PRZY PSP W POŁAŃCU

Kwiecień plecień sprawił, że w świetlicy jak zwykle dużo się działo! Miesiąc rozpoczęliśmy świątecznie. W naszej świetlicy na dobre zagościły piękne dekoracje świąteczne: wiszące wianki, króliczki, kurczaczki oraz kolorowe pisanki. Przystąpiliśmy również do konkursu – „Kartka Wielkanocna” organizowanego przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie .

Pogoda nie zawsze nas rozpieszczała, mimo to coraz częściej wychodziliśmy na place zabaw, korzystając z ładnej i słonecznej pogody.  A na świeżym powietrzu to dopiero jest fajna zabawa!

W ostatnich dniach kwietnia w naszej świetlicy odbyły się różnorodne zajęcia na temat świąt narodowych. Utrwalaliśmy symbole narodowe, poznaliśmy melodie żołnierskie oraz pieśni patriotyczne. Wesołe świetliczaki wykonały prace plastyczne, które ozdabiają naszą świetlicową gazetkę.

8 maja obchodziliśmy święto naszej szkoły, której patronem jest Tadeusz Kościuszko. Z tej okazji dzieci ze świetlicy odwiedziły Szkolną Izbę Patrona. Obejrzały zgromadzone tam eksponaty, doświadczyły „ducha przeszłości”. Dowiedziały się, jak dla narodu polskiego i nie tylko, ważne było to, czym zajmował się niegdyś Tadeusz Kościuszko. Na wycieczkę powiązaną z lekcją historii wybraliśmy się na Kopiec Kościuszki, który powstał w Połańcu sto lat temu na cześć pobytu w naszym mieście Tadeusza Kościuszki.

Dnia 24 maja świetliczaki uczestniczyły w lekcji „Ślady przeszłości”, która odbyła się w szkolnej pracowni historycznej. Dzieci miały okazję zapoznać się z różnymi przedmiotami i urządzeniami, którymi ludzie posługiwali się dawniej. Duże zainteresowanie wzbudziły żelazka z „duszą”, moździerze czy lampy naftowe. Uczniowie podziwiali także militaria używane przez żołnierzy z czasów I i II wojny światowej.

Przystąpiliśmy do projektu edukacyjnego „Bądź kumplem, nie dokuczaj”, którego głównymi celami jest przybliżenie problemu dokuczania, kształtowanie postaw empatycznych oraz poznanie sposobów jak radzić sobie z dokuczaniem. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach oraz wypowiadały się na temat dokuczania. Stworzyliśmy razem Dekalog Prawdziwego Kumpla. Przystąpiliśmy również do pracy konkursowej – nagraliśmy filmik pt. „Najlepszy kumpel”.

W miesiącu maju odbyła się ostatnia część zajęć z projektu edukacyjnego „Soki i musy – witaminy w smart formie”, którego celem było:

– wzmacnianie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych,

– eksponowanie roli owoców i warzyw w codziennej diecie uczniów i rodziców

– motywowanie do zdrowego trybu życia.

W ramach projektu przystąpiliśmy do konkursu, w którego zadaniem było zaprojektowanie plakatu oraz komiksu promującego 100% dziennie spożycie soku i musu.

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka wzięliśmy udział w akcji pisania Kartek – Wsparcia, która powstała z inicjatywy Grupy Rodziców „ Gdy Liczy się Czas” dzieci leczonych na onkologii w Lublinie. W akcji wzięły udział zarówno świetliczaki jak i dzieci nie uczęszczające do świetlicy, za co bardzo dziękujemy. Kartki – Wsparcia były piękne, a życzenia tak wzruszające , że na pewno wywołały uśmiech na twarzy małych pacjentów i ich rodziców.

15 maja w świetlicy szkolnej odchodziliśmy Święto Polskiej Niezapominajki. Celem zajęć było kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci oraz propagowanie idei ochrony środowiska. Z tej okazji wybraliśmy się do pobliskiej kwiaciarni „Margerytka”, gdzie otrzymaliśmy piękne niezapominajki w prezencie, za co serdecznie dziękujemy . Nasi wychowankowie dowiedzieli się, że niezapominajka, to symbol, znak ludzi dbających o przyrodę, ceniących piękne polskie krajobrazy, zapobiegających negatywnym zmianom zachodzących w przyrodzie. Nasze niezapominajki zostały posadzone w szkolnym ogródku.

Nasza świetlica wsparła również akcję zbierania kart ,,Super Zwierzaki”. Kary ze zwierzakami zostały wysłane do Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie są nagrodą dla dzieci za cały dzień ciężkiej rehabilitacji.

Roboty w Bibliotece…” to temat warsztatów z podstaw programowania z wykorzystaniem robotów Finch, w których uczestniczyliśmy w dniu 24.05.2017r. Ich organizatorem była Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Połańcu z okazji XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Pan Informatyk w bardzo ciekawy sposób przybliżył dzieciom zasady programowania i kodowania robotów Finch, których kształt przypominał mysz komputerową. Zajęcia wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród dzieci, a zwłaszcza kierowanie robotami Finch według własnego kodu każdego uczestnika zajęć. Wiele radości wzbudziło „czarowanie” robotów i wydawanie przez nie dźwięków: szczekanie psa, miauczenie kota, czy też rżenie i bieg konia. Podczas zajęć, których czas szybko dobiegł końca , dzieci dowiedziały się, że kodowanie to nie tylko wspaniała rozrywka i zabawa , ale również ćwiczenia uczące kreatywnego i logicznego myślenia.

mgr Justyna Michalska

Osoby odpowiedzialne:

mgr Justyna Michalska

mgr Maria Myślak

mgr Grażyna Kamińska

mgr Renata Szcześniak

mgr Justyna Kuś – Mazur

 


OGŁOSZENIE

SPRZEDAŻ  ABONAMENTU  OBIADOWEGO  

NA  MIESIĄC czerwiec 2017r.

ODBĘDZIE  SIĘ  W  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ   W  DNIACH:

5-14.06.2017r

W GODZINACH PRACY KIEROWNIKA ŚWIETLICY

POZA DYŻURAMI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY OD… DO…

PONIEDZIAŁEK

10.00 – 16.00

WTOREK

9.00. – 15.00

ŚRODA

8.30 – 13.30

CZWARTEK

7.30 – 14.00

PIĄTEK

7.30 – 10.00

DYŻURY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ:

GODZINA: 11

GODZINA: 12.10 – 12.30

CENA  ABONAMENTU  NA  MIESIĄC 

czerwiec 2017r.

      UCZEŃ – 49zł (czterdzieści dziewięć zł)

       NAUCZYCIEL  – 64,40zł (sześćdziesiąt cztery 40/100zł)

Kwotę  należy wpłacać z góry za dany miesiąc 10 – 11.30

UWAGA ZMIANA KONTA

Istnieje możliwość regulacji finansowych za obiady przelewem (kwotę należy wpłacić

z góry za dany miesiąc)

Wzór: nazwa odbiorcy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Połańcu 

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003

Kwota wpłaty: uczeń 49zł (czterdzieści dziewięć zł)

nauczyciel 64,40 (sześćdziesiąt cztery 40/100 zł)

 Nazwa zleceniodawcy:  odpłatność za obiady w stołówce szkolnej PSP w Połańcu za miesiąc czerwiec 2017 r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza)

Nauczyciel (tu wpisać imię i nazwisko)

 


OGŁOSZENIE

SPRZEDAŻ  ABONAMENTU  OBIADOWEGO  

NA  MIESIĄC MAJ 2017r.

ODBĘDZIE  SIĘ  W  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ   W  DNIACH:

27, 28.04.2017r

4.05.2017r. – 12.05.2017r.

W GODZINACH PRACY KIEROWNIKA ŚWIETLICY

POZA DYŻURAMI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY OD… DO…

PONIEDZIAŁEK

10.00 – 16.00

WTOREK

9.00 – 15.00

ŚRODA

8.30 – 13.30

CZWARTEK

7.30 – 14.00

PIĄTEK

7.30 – 10.00

DYŻURY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ:

GODZINA: 11.10 – 11.30

GODZINA: 12.10 – 12.30

CENA  ABONAMENTU  NA  MIESIĄC 

MAJ 2017r.

      UCZEŃ  – 70zł (siedemdziesiąt zł)

       NAUCZYCIEL  – 92zł (dziewięćdziesiąt dwa zł)

Kwotę  należy wpłacać z góry za dany miesiąc UWAGA ZMIANA KONTA!

Istnieje możliwość regulacji finansowych za obiady przelewem (kwotę należy wpłacić

z góry za dany miesiąc)

Wzór: nazwa odbiorcy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Połańcu

Numer rachunku bankowego odbiorcy:86942500080001000920000003

Kwota wpłaty: uczeń 70zł (siedemdziesiąt zł)

nauczyciel 92 (dziewięćdziesiąt dwa zł)

 Nazwa zleceniodawcy:  odpłatność za obiady w stołówce szkolnej PSP w Połańcu za miesiąc MAJ 2017 r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza)

Nauczyciel (tu wpisać imię i nazwisko)


OGŁOSZENIE

SPRZEDAŻ  ABONAMENTU  OBIADOWEGO  

NA  MIESIĄC kwiecień 2017r.

ODBĘDZIE  SIĘ  W  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ   W  DNIACH:

29, 30.03.2017r.

3.04.2017r.-7.04.2017r.

W GODZINACH PRACY KIEROWNIKA ŚWIETLICY

POZA DYŻURAMI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY OD… DO…

PONIEDZIAŁEK

11.30 – 16.00

WTOREK

9.00. – 15.00

ŚRODA

8.30 – 13.30

CZWARTEK

7.30 – 14.00

PIĄTEK

7.30 – 10.00

DYŻURY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ:

GODZINA: 11.10 – 11.30

GODZINA: 12.10 – 12.30

CENA  ABONAMENTU  NA  MIESIĄC 

kwiecień 2017r.

      UCZEŃ  – 45,50zł (czterdzieści pięć 50/100 zł)

       NAUCZYCIEL  – 59,80zł ( pięćdziesiąt dziewięć 80/100 zł)

Kwotę  należy wpłacać z góry za dany miesiąc

Istnieje możliwość regulacji finansowych za obiady przelewem (kwotę należy wpłacić

z góry za dany miesiąc)

Wzór: nazwa odbiorcy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Połańcu

Numer rachunku bankowego odbiorcy:28 9425 0008 0000 5803 2000 0002 

Kwota wpłaty: uczeń 45,50 zł (czterdzieści pięć 50/100 zł)

nauczyciel 59,80 (pięćdziesiąt dziewięć 80/100 zł)

 Nazwa zleceniodawcy:  odpłatność za obiady w stołówce szkolnej PSP w Połańcu za miesiąc kwiecień 2017 r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza)

Nauczyciel (tu wpisać imię i nazwisko)


LUTY I MARZEC W ŚWIETLICY SZKOLNEJ „PSZCZÓŁKI”

PRZY PSP W POŁAŃCU

Po feriach wypoczęci i z uśmiechem wróciliśmy do szkoły. W lutym i marcu zajęcia prowadzone w świetlicy szkolnej w dużej mierze nawiązywały do obecnie panującej pory roku. Dzieci wykonywały wiele prac z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych w celu ukazania uroków tak lubianej przez nie zimy oraz nadchodzącej wiosny.

14 lutego w świetlicy szkolnej obchodziliśmy Dzień Św. Walentego, patrona miłości. Dzieci wykonały piękne podarunki dla bliskich sobie osób, które zostały rozdane w trakcie zajęć świetlicowych. Panowała miła i wesoła atmosfera, wszyscy fajnie się bawili.

Dnia 22 lutego dzieci ze świetlicy szkolnej wzięły udział w warsztatach promujących bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu oraz poszanowania praw internautów, które zostały zorganizowane przez Miejsko – Gminną Bibliotekę w Połańcu.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

8 marca w naszej świetlicy szkolnej obchodziliśmy uroczyście „Dzień Kobiet”. Dziewczynki spacerowały po czerwonym dywanie a następnie uczestniczyły w konkurencjach mających na celu ukazanie ich piękna i wrażliwości. Małe kobietki mogły tego dnia założyć przepiękne suknie oraz biżuterię. Czas upłynął nam w miłej atmosferze, a nasze dziewczęta miały okazję poczuć się tego dnia naprawdę wyjątkowo. Chłopcy złożyli swoim koleżankom serdeczne życzenia z okazji „Dnia Kobiet”, a na koniec dziewczynki otrzymały prezenty – ręcznie robione ozdoby do włosów – kwiatki.

Również w miesiącu marcu w świetlicy szkolnej odbyły się warsztaty decoupage. Uczniowie tworzyli serduszka zawieszki. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i sprawiły dzieciom dużą przyjemność.

Tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w nim matematyki”. Wiedzą o tym najlepiej uczniowie naszej świetlicy. W dniach 13­ – 17 marca 2017 r odbyły się u nas Dni Matematyki pod hasłem „Pieniądze to nie wszystko”. W tym czasie przygotowaliśmy dla dzieci wiele atrakcji. Odłożyliśmy na bok książki i zeszyty. Matematyka po raz kolejny ukazała nam się w nowym świetle. Były gry i zabawy, dużo radości i dobrego humoru. Odbyła się także wycieczka do Banku Spółdzielczego w Połańcu, gdzie dzieci dowiedziały się na czym polega praca w banku, w jaki sposób przelicza  się banknoty i za pomocą jakiego  urządzenia można sprawdzić, czy dany banknot nie jest fałszywy.  Serdecznie dziękujemy .

W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny w świetlicy szkolnej odbyły się zabawy skoczne. Ruch to zdrowie, my to wiemy i zabawy takie preferujemy. Dzieci chętnie się włączyły i rekordy różne biły, w skokach na skakankach, przez linę, hula- hop. W klasy nawet się bawiły wszystkie „ananasy”. Twister muzyczny też się cieszył popularnością, gdzie trzeba było wykazać się nie lada zręcznością. Wiosna powitana! Zachęcamy do zabawy na świeżym powietrzu!

Jednym z wielu działań, które podejmowaliśmy było uaktualnienie dekoracji, gazetek, wystawek między innymi: „Rok Rzeki Wisły 2017” oraz „Zawitała Wiosna”.

22 marca do naszej świetlicy zawitali niesamowici goście. Dzięki p. M. Walczyk – Konat z Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”, która współpracuje z AIESEC POLSKA (Międzynarodowe Projekty Wolontariatu), poznaliśmy dwie cudowne osoby: 21-letnią studentkę biznesu międzynarodowego Susan Weishan Jiang z Chin oraz 18-letniego studenta chemii Thales Rosado Pinheiro de Almeida z Brazylii. Nasi uczniowie mieli okazję poznać oryginalne kultury, a przede wszystkim porozmawiać z tak inspirującymi ludźmi. Dzieci były zachwycone, a studenci rozdawali autografy. Aby nasi goście zapamiętali nas jak najlepiej wręczyliśmy im słodkie upominki ze „świetlicową pszczółką”.

W miesiącu marcu świetlica szkolna przystąpiła do konkursów plastycznych takich jak: „Kartka Wielkanocna”, „Ptaki, zwierzaki i inne cudaki”, „Laurka na Dzień Kobiet” oraz „Znaczenie i ochrona wody”.

Osoby odpowiedzialne:

mgr M. Myślak

mgr G. Kamińska

mgr J. Michalska

mgr. R. Szcześniak

mgr. U. Żurawska

mgr. Z. Gad

mgr. J. Kuś – Mazur

mgr A.Switek


W PODSKOKACH WITAMY WIOSNĘ W ŚWIETLICY…

W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny w świetlicy szkolnej odbyły się zabawy skoczne. Ruch to zdrowie, my to wiemy i zabawy takie preferujemy. Dzieci chętnie się włączyły i rekordy różne biły, w skokach na skakankach, przez linę, hula- hop. W klasy nawet się bawiły wszystkie „ananasy”. Twister muzyczny też się cieszył popularnością, gdzie trzeba było wykazać się nie lada zręcznością. Wiosna powitana! Zachęcamy do zabawy na świeżym powietrzu!

Dzieci i wychowawcy świetlicy szkolnej


KONKURS NA ŚWIETLICY ”PSZCZÓŁKI”

Regulamin konkursu:

1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu plastycznego oraz literackiego pod hasłem „Płynie, Wisła płynie”, zwanego dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Świetlica „Pszczółki” przy Publicznej Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki, ul. Żapniowska 1, 28-230 Połaniec, zwana dalej Organizatorem.
3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Połaniec.
4. Tematem Konkursu jest rzeka Wisła i życie toczące się wokół niej.
5. Cele konkursu:
–    rozwijanie kreatywności, zdolności plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci,
–    zachęcenie do poszerzania informacji o Wiśle,
–    uwrażliwianie na piękno otaczającego świata poprzez odkrywanie walorów najważniejszej z polskich rzek,
–    promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie,

– wyrażanie własnych przeżyć i emocji za pomocą literackich środków wyrazu.

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie pracy na zadany temat: praca plastyczna lub wiersz.

Technika pracy – dowolna, format – dowolny.

7. Prace nie mogą naruszać praw autorskich innych twórców i nie mogą być wcześniej publikowane.

8. Jeden uczestnik może przesłać tylko jedną pracę plastyczną i jedną literacką. Nie można dostarczać prac zbiorowych.
9. Do każdej pracy powinna być dołączona karta informacyjna zawierająca następujące dane:
–  imię i nazwisko autora, wiek , klasa,
–  imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,
–  nazwa szkoły, adres, kontakt telefoniczny i adres mailowy.
10. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane.
11. Zgłoszenie pracy wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, wykorzystanie prac i nazwisk Uczestników dla potrzeb konkursu.
12. Prace należy nadsyłać lub składać osobiście do dnia 14 kwietnia 2017 roku na adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki , ul. Żapniowska 1, 28-230 Połaniec
z dopiskiem: Konkurs „Płynie, Wisła płynie ”.
13. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
–    uczniowie klas 1-3
–    uczniowie klas 4-6
14. Prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

15. Kryteria oceny:

– prace plastyczne:

–    zgodność pracy z tematyką konkursu,
–    pomysłowość,
–    oryginalność,
–    estetyka,

– wiersz:

– wartość merytoryczna i zgodność z tematem konkursu,

– twórcza realizacja tematu,

– samodzielność,

– poprawność ortograficzna, językowa i stylistyczna.

16. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród rzeczowych, dyplomów i wyróżnień.

17. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 26.04.2017, a o terminie wręczenia nagród poinformujemy na stronie Miasta i Gminy Połaniec .

18. Informacje o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród zostaną przekazane placówce szkolnej oraz udostępnione na stronie internetowej Miasta i Gminy Połaniec.

19. Wyróżnione prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej, organizowanej przez Publiczną Szkołę Podstawową im. T. Kościuszki w Połańcu.
20. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
21. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu.
22. Osoba do kontaktu:
–    Justyna Michalska, nr tel.(+48 15) 865-07-31 wew.18, e-mail: michalskajustyna3@gmail.com

 

Świetlica-konkurs 2017

Regulamin-konkursu


OGŁOSZENIE

SPRZEDAŻ  ABONAMENTU  OBIADOWEGO  

NA  MIESIĄC marzec 2017r.

ODBĘDZIE  SIĘ  W  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ   W  DNIACH:

23,27.02.2017r

1.03.2017r. – 13.03.2017r.

W GODZINACH PRACY KIEROWNIKA ŚWIETLICY

POZA DYŻURAMI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY OD… DO…

PONIEDZIAŁEK

10.00 – 16.00

WTOREK

9.00. – 15.00

ŚRODA

8.30 – 13.30

CZWARTEK

7.30 – 14.00

PIĄTEK

7.30 – 10.00

DYŻURY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ:

GODZINA: 11.10 – 11.30

GODZINA: 12.10 – 12.30

CENA  ABONAMENTU  NA  MIESIĄC 

Marzec 2017r.

      UCZEŃ  – 80,50zł (osiemdziesiąt 50/100 zł)

       NAUCZYCIEL  – 105,80zł (sto pięć 80/100 zł)

Kwotę  należy wpłacać z góry za dany miesiąc

Istnieje możliwość regulacji finansowych za obiady przelewem (kwotę należy wpłacić

z góry za dany miesiąc)

Wzór: nazwa odbiorcy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Połańcu

Numer rachunku bankowego odbiorcy:28 9425 0008 0000 5803 2000 0002 

Kwota wpłaty: uczeń80,50 zł (osiemdziesiąt 50/100 zł)

nauczyciel 105,80 (sto pięć 80/100 zł)

 Nazwa zleceniodawcy:  odpłatność za obiady w stołówce szkolnej PSP w Połańcu za miesiąc marzec 2017 r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza)

Nauczyciel (tu wpisać imię i nazwisko)


STYCZEŃ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ „PSZCZÓŁKI”

PRZY PSP W POŁAŃCU

Wypoczęci i pełni zapału do pracy w Nowym 2017 Roku wróciliśmy do szkoły po przerwie świątecznej. Chętnie dzieliliśmy się opowieściami o czasie wolnym spędzonym w domu.

Dzień 4 stycznia na długo pozostanie w pamięci naszych wychowanków. Tego dnia nauczyciele świetlicy szkolnej zorganizowali „Pasowanie na Świetliczaka” pod hasłem: „PASOWANIE Z PSZCZÓŁKĄ”. Główny cel tejże imprezy, na stałe wpisanej w kalendarz uroczystości świetlicowych, polegał na  uroczystym przyjęciu do grona Świetliczków dzieci po raz pierwszy zapisanych do naszej świetlicy, a także kształcenie umiejętności wspólnej zabawy, integracja grupy, wychowanie w duchu szacunku do tradycji świetlicy. Dzieci z dużym zainteresowaniem i skupieniem wykonywały zadania – „przepustki” do stania się pełnoprawnymi Świetliczakami. Po, jak się okazało, ciekawym egzaminie, złożyły ślubowanie , a następnie PSZCZÓŁKĄ – symbolem naszej świetlicy, zostały pasowane i otrzymały pamiątkowe Legitymacje. Nie obyło się bez słodkiego poczęstunku. Przypieczętowaniem uroczystości było wypicie „tajemniczego” napoju (świeżo wyciśniętego soku z cytryny) z pięknym uśmiechem, oraz degustacja różnych rodzajów miodu na waflu tortowym. Ten dzień na pewno zaliczy się do tych niezapomnianych, pełnych emocji i miłych wrażeń. Wszystkim nowym Świetliczakom życzymy dużo sukcesów w nauce oraz wielu miłych chwil spędzonych

w świetlicy szkolnej. Witajcie w świetlicowej gromadzie!

W miesiącu styczniu kontynuowaliśmy projekt edukacyjny „Soki i musy – witaminy w smart formie”. „Bohaterami” zajęć były witaminy i ich rola w naszym życiu. Nauczyciele przygotowali tematyczną prezentację, wystawkę zdrowych produktów żywieniowych oraz wiele konkursów i zadań, które wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród dzieci.

Również w miesiącu styczniu przystąpiliśmy do III Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Twórczości Kornela Makuszyńskiego pt. „Czytanie jest przygodą”. Przyłączyli się do nas uczniowie ze starszych klas. Wysłaliśmy 34 prace: piękne wiersze oraz listy. Czekamy na wyniki.

Kolejną uroczystością na stałe zapisaną w kalendarzu naszych imprez był obchodzony 25 stycznia Dzień Babci i Dziadka. Na tę okoliczność dzieci pod kierunkiem wychowawców przygotowały program artystyczny – show pt. „Ja się wcale nie chwalę, ja po prostu mam talent” ,na który złożyły się wiersze, piosenki i taniec. Nasi Goście obejrzeli prezentację działań w I półroczu. Wręczyliśmy dyplomy dzieciom, które wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Moja plastyka – moja technika”, jak również dyplomy Wzorowego Świetliczaka, którymi w tym semestrze zostali: Maja Niezgoda i Przemek Cebula. Gratulujemy! Spotkanie zakończyły życzenia, nasza kultowa piosenka „Kochamy Was”, oraz słodki poczęstunek. Dzieci wręczyły swoim Babciom i Dziadkom piękne upominki: lizaki – kwiatuszki wykonane

w świetlicy szkolnej. Był to niezwykły dzień nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla Babć i Dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń i łez radości. Goście gorąco oklaskiwali występy. Atmosfera była podniosła i rodzinna. Mamy nadzieję, że uroczystość na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i ich kochanych Babć i Dziadków.

W trakcie zajęć w świetlicy szkolnej, w nawiązaniu do zbliżających się ferii zimowych, prowadziliśmy cykl spotkań na temat bezpiecznych zabaw zimowych, wymienialiśmy się pomysłami na pokonanie zimowej nudy. Został także zorganizowany konkurs plastyczny pt. „Zimowe zabawy”. Rozchodząc się na zasłużony dwutygodniowy odpoczynek życzyliśmy sobie wielu bezpiecznych i ciekawych zdarzeń .

Osoby odpowiedzialne:

mgr M. Myślak

mgr G. Kamińska

mgr J. Michalska

mgr U. Żurawska

mgr Z. Gad

mgr M. Prasałek

mgr A. Kowalik

mgr E. Wawrzyk – Stępień


GRUDZIEŃ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ „PSZCZÓŁKI” PRZY PSP POŁANIEC

Grudzień to magiczny miesiąc. Domy, miasta i ulice mienią się tysiącem świateł i bajecznych ozdób. W powietrzu unosi się zapach pierniczków i pomarańczy.

Nasza świetlica również przygotowywała się do tych magicznych Świąt. Od początku grudnia dzieci wykonywały wiele prac plastycznych, m.in. rysowały Świętego Mikołaja, ozdabiały świąteczne drzewko i wykonywały inne piękne ozdoby. W sali pojawiła się choinka oraz dekoracje bożonarodzeniowe.

W odpowiednio przygotowanej sali można było wypatrywać szczególnego Gościa. Co roku do dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej „PSZCZÓŁKI” przychodzi Św. Mikołaj. Jego odwiedziny owiane są tajemnicą, ale zawsze pozostawia dla uczniów słodki upominek i prezenty. W tym roku także nie zawiódł. Dzieci zaraz po wyjściu Mikołaja przystąpiły do odpakowania prezentów, które sprawiły im ogromną radość, zwłaszcza gry, których jeszcze nie znały. Uśmiech nie schodził z ich twarzy do końca pobytu w świetlicy, a rozgrywki nowymi grami planszowymi stały się nieodłącznym elementem codziennych zabaw. Prezenty się dzieciom podobały, wręcz okazały się strzałem w dziesiątkę.

7 grudnia dzieci wybrały się wraz z wychowawcami do CKiSZ w Połańcu na przedstawienie pt.: „Pan Andersen opowiada baśnie”, które przygotowali pracownicy i rodzice Publicznego Przedszkola w Połańcu.

W miesiącu grudniu odbyła się druga część zajęć z projektu edukacyjnego „Soki i musy – witaminy w smart formie”, którego celem jest:

wzmacnianie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych,

– eksponowanie roli owoców i warzyw w codziennej diecie uczniów i rodziców

– motywowanie do zdrowego trybu życia.

Podczas warsztatów dzieci poznały różnice pomiędzy sokiem a musem . Na zakończenie degustowały świeżo robione soki i musy. Zaprojektowały również reklamy wybranych owoców i warzyw zachęcając do ich spożywania.

Uczniowie i nauczyciele ze świetlicy przyłączyli się do akcji charytatywnej zbierając słodycze i środki czystości dla dzieci z domu dziecka. Wzięliśmy również udział w akcji pisania Kartek – Wsparcia, która powstała z inicjatywy Grupy Rodziców „ Gdy Liczy się Czas” dzieci leczonych na onkologii w Lublinie. W akcji wzięli udział zarówno świetliczaki jak i dzieci nie uczęszczające do świetlicy, za co bardzo dziękujemy. Kartki – Wsparcia były piękne a życzenia wzruszające (wysłaliśmy 67 kartek ) , że na pewno wywołały uśmiech na twarzy małych pacjentów i ich rodziców.

mgr Justyna Michalska

Osoby odpowiedzialne:

mgr Maria Myślak

mgr Grażyna Kamińska

mgr Justyna Michalska


LISTOPAD W ŚWIETLICY SZKOLNEJ „PSZCZÓŁKI” PRZY PSP POŁANIEC

Upłynął kolejny wspólny miesiąc w świetlicy szkolnej. W listopadzie wykonywaliśmy prace z wykorzystaniem darów jesieni, poznawaliśmy nasze symbole narodowe oraz ich historię, uczestniczyliśmy w uroczystej akademii z okazji dnia 11 Listopada.

Świetlica szkolna dnia 7 listopada zmieniła się w miejsce magiczne i czarodziejskie. Tego dnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Postaci Bajkowych. Przypominaliśmy bajki, które są nieodzownym elementem każdego dzieciństwa. Zorganizowaliśmy bajkowe spotkania, w których uczestniczyli uczniowie klas 0- III. Dzieci wzięły udział w zabawach wymagających wykazania się znajomością treści bajek, tych znanych i mniej znanych, m.in. dzieci rozwiązywały zagadki, rozpoznawały bajkę po rekwizycie oraz po przeczytaniu fragmentu książki. Były muzyczne zgadywanki bajkowe, zabawy ruchowe oraz prezentacja dziecięcych bajkowych przebrań. Dzieci bardzo dobrze znają bajki i świetnie radziły sobie z zadaniami. Międzynarodowy Dzień Postaci Bajkowych jest doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. Wartościowe książki kształcą w dzieciach odpowiednie postawy moralne, rozwijają dziecięcą fantazję, pamięć, bogacą słownictwo.

W ramach Dni Kultury Połanieckiej „Powrót do źródeł” nasi wychowankowie wybrali się do CKiSZ w Połańcu by podziwiać interesujące i nietuzinkowe warsztaty rękodzieła Przeglądu Twórczości Nieprofesjonalnej  ludzi, dla których folk i ludowizna jest sposobem na piękne, artystyczne życie.

21 listopada obchodzony jest jako Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Jego celem jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość oraz wzbudzenie w nich pozytywnych emocji. Z tej okazji wychowankowie świetlicy udali się z wizytą do Środowiskowego Domu Samopomocy by porozmawiać o tym, czym jest życzliwość i jak obdarowywać nią innych na co dzień. Chcąc podzielić się z innymi życzliwością obdarowali podopiecznych ŚDS szczególnymi upominkami, które pieczołowicie przygotowywali przez cały tydzień. Pamiętamy: Bądźmy życzliwi codziennie, a nie tylko od święta. Pozytywna energia, którą przekazujemy innym ludziom, wraca do nas z nawiązką!

Również w miesiącu listopadzie świetlica szkolna przystąpiła do projektu edukacyjnego „Soki i musy – witaminy w smart formie”. Głównym celem projektu jest wspieranie u dzieci rozwoju prawidłowych nawyków żywieniowych, eksponujących rolę owoców i warzyw w codziennej diecie uczniów i rodziców oraz motywowanie do zdrowego trybu życia.

W naszej świetlicy nie brakuje okazji do wspólnej zabawy. 29 listopada odbyła się zabawa andrzejkowa. Przez świat wróżb i magii przeprowadziła dzieci „cyganka”. Świetliczaki mogły powróżyć sobie z literek, poznać przyszły wykonywany zawód i imię ukochanej osoby. Nie zabrakło też losów z „drzewka szczęścia” oraz „wędrowania butów” po sali. Aby spełniły się nasze wróżby, każdy uczestnik musiał wrzucić grosik do czarodziejskiego kapelusza. Oczywiście nie mogło zabraknąć andrzejkowej dyskoteki! Przy wspaniałej muzyce wszyscy bawili się doskonale! Było bardzo miło i wesoło, a na zakończenie każdy uczestnik otrzymał słodki poczęstunek.

Świetlica szkolna przyłączyła się do konkursu szkolnego „Najpiękniejsza ozdoba świąteczna”, której organizatorami były p. Justyna Kuś – Mazur i p. Arleta Cieślik. Wykonane prace zostały wystawione na kiermaszu szkolnym, z którego dochód został przeznaczony dla Stasia Patrzałka ze Staszowa. Dzieci otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe.

mgr Justyna Michalska

Osoby odpowiedzialne:

mgr Maria Myślak

mgr Grażyna Kamińska

mgr Justyna Michalska

mgr Justyna Kuś – Mazur

mgr Renata Szcześniak


PAŹDZIERNIK W ŚWIETLICY SZKOLNEJ „PSZCZÓŁKI” PRZY PSP POŁANIEC

W miesiącu październiku jesień zagościła na dobre, nie tylko w naszym najbliższym otoczeniu, ale również w świetlicy! Początkowo salę rozweseliły kolorowe liście! Stopniowo dołączyły do nich inne prace.

W pierwszym tygodniu października wybraliśmy się do CKiSZ na ciekawą wystawę pod tytułem „Powrót do źródeł” powiązaną z lekcją historii. Dzieci przeniosły się do czasów gdy nie było telewizora i komputerów. Nasi wychowankowie mogli podziwiać rekonstrukcję świętokrzyskiej chaty pełnej narzędzi i przedmiotów codziennego użytku.

Również w październiku przyłączyliśmy się do Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2016”, której inicjatorem jest Fundacja „Dobre Życie”. Nasze działania rozpoczęliśmy od gazetki informującej o walorach zdrowotnych chleba pieczonego na zakwasie z mąki żytniej i razowej z ziarnami. Podczas warsztatów dzieci poznały etapy przygotowania ciasta na chleb, a niezbędne składniki i przedmioty nazywały nie tylko po polsku, ale utrwalały ich nazwy w języku angielskim. Chleb przygotowany w świetlicy dzieci degustowały smarując pysznymi dżemami ekologicznymi. Inne działania związane z „Tygodniem dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2016” to: – wizyta w sklepie „Pod Telegrafem”, gdzie dowiedzieliśmy się nieco więcej na temat chlebów i ich rodzajów, -wyjazd z klasą IA na wycieczkę do piekarni „Alma” w Tursku Wielkim. Dzieci miały możliwość zobaczenia jak wygląda piekarnia od środka. Z wielkim zainteresowaniem przyglądały się pracy piekarza, poznały etapy powstawania pieczywa oraz produkty potrzebne do jego wypieku. Zobaczyły maszyny, które ułatwiają pracę piekarzowi. Zarówno w sklepie „Pod Telegrafem” jak i w piekarni „Alma”, dzieci próbowały różnych rodzajów chleba i bułeczek, za co serdecznie dziękujemy. Świetliczaki zwiedziły również Szkolną Izbę Regionalną, w której poznały narzędzia używane dawniej w naszym regionie do wypieków chleba.

W kolejnym tygodniu października obchodziliśmy 90 urodziny Kubusia Puchatka. Z tej okazji dzieci przebrały się w stroje postaci z bajki. Wiele wrażeń dostarczyły uczestnikom zabawy taneczno-ruchowe przeprowadzane wspólnie z Puchatkiem. Jak na urodziny przystało był smaczny chlebowo – warzywny tort, dzieci odśpiewały Jubilatowi „Sto lat” i złożyły życzenia. Zabawa była przednia, wszyscy bawili się wyśmienicie. Ten dzień pełen intensywnych zajęć oraz wspólnych zabaw wzbudził w uczniach wiele radości i uśmiechu.

Nasi wychowankowie wzięli udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Moja plastyka – moja technika”, którego inicjatorem jest Instytut Sztuk Pięknych wraz z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 7 grudnia.

mgr Justyna Michalska

Osoby odpowiedzialne:

mgr Maria Myślak

mgr Grażyna Kamińska

mgr Justyna Michalska

mgr Maria Prasałek

mgr Gabriela Zielińska