Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca: Katarzyna Anioł

Z-ca Przewodniczącej: Joanna Kierys – Puto

Sekretarz: Monika Myl

Skarbnik: Dorota Stawiarz

Członkowie:

Ewelina Jasiak

Edyta Jarzyna

Paweł Orawiec

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

Przewodniczący: Krzysztof Godzwon

Z-ca Przewodniczącego: Anna Janowska

Członek: Monika Ludew

Kontakt: radarodzicowpolaniec@interia.pl


Kontakt: radarodzicowpolaniec@interia.pl


 

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący: Katarzyna Anioł

Z-ca Przewodniczącego: Monika Łukaszek

Z-ca Przewodniczącego: Joanna Kierys – Puto

Sekretarz: Grażyna Olejarnik

Skarbnik: Dorota Stawiarz

Członkowie:

Kamil Jońca

Paweł Orawiec

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

Przewodniczący: Barbara Jędo

Z-ca Przewodniczącego: Ewelina Rybak

Członek: Mariusz Jungiewicz

Kontakt: radarodzicowpolaniec@interia.pl

 

aneks nr 1

sprawozdanie finansowe 2017-2018_1

sprawozdanie finansowe 2017-2018_2

sprawozdanie RR2017-2018_3

sprwozdanie RR2017-2018_4

 


 

 

OGŁOSZENIE

W DNIU 25 WRZEŚNIA 2018 ROKU ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE WSZYSTKICH TRÓJEK KLASOWYCH.

MIEJSCE SPOTKANIA:STOŁÓWKA SZKOLNA.

GODZINA : 17 00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

RADA RODZICÓW


SPOTKANIE RADY RODZICÓW

Dnia 3 lipca 2018 roku o godzinie 16.15 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców, na które serdecznie zapraszamy trójki klasowe.
Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej ( w części gimnazjalnej).

 


REGULAMIN RADY RODZICÓW 2017/2018

 

Regulamin Rady Rodziców


SPRAWOZDANIA RADY RODZICÓW

sprawozdanie RR2016_2017_1

sprawozdanie RR2016_2017_2

sprawozdanie RR2016_2017_3

sprawozdanie RR2016_2017_4


 

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Przewodniczący: Katarzyna Anioł

Z-ca Przewodniczącego: Monika Łukaszek

Z-ca Przewodniczącego: Joanna Kierys – Puto

Sekretarz: Anna Żukiewicz

Skarbnik: Marian Stawiarz

Członkowie:

Marta Tarka

Paweł Orawiec

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

Przewodniczący: Ewa Kutz

Z-ca Przewodniczącego: Rafał Chmielowiec

Członek: Renata Jurkowska

Kontakt: radarodzicowpolaniec@interia.pl

 


KONTO RADY RODZICÓW:

BANK SPÓŁDZIELCZY W POŁAŃCU

NR RACHUNKU: 25 9425 0008 0000 0970 2004 0001