Rada Rodziców

 


SPRAWOZDANIA RADY RODZICÓW

sprawozdanie RR2016_2017_1

sprawozdanie RR2016_2017_2

sprawozdanie RR2016_2017_3

sprawozdanie RR2016_2017_4


 

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Przewodniczący: Katarzyna Anioł

Z-ca Przewodniczącego: Monika Łukaszek

Z-ca Przewodniczącego: Joanna Kierys – Puto

Sekretarz: Anna Żukiewicz

Skarbnik: Marian Stawiarz

Członkowie:

Katarzyna Kołek

Paweł Orawiec

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

Przewodniczący: Ewa Kutz

Z-ca Przewodniczącego: Rafał Chmielowiec

Członek: Renata Jurkowska

Kontakt: radarodzicowpolaniec@interia.pl


KONTO RADY RODZICÓW:

BANK SPÓŁDZIELCZY W POŁAŃCU

NR RACHUNKU: 25 9425 0008 0000 0970 2004 0001