PRAWA DZIECKA

Przedstawiamy Wam wybrane prawa dziecka. Czasami Dorośli zapominają o nich lub nie traktują ich poważnie.

Warto jest zapoznać się i znać swoje prawa, choćby nawet dlatego żeby przypomnieć o nich Rodzicom, Nauczycielom.

Przecież Świat nie należy tylko do Dorosłych! My dzieci, młodzież też mamy swoje prawa i chcielibyśmy żeby były one respektowane!!!

Wszystkie dzieci, młodzież do 18 roku życia mają prawo do:

– wypowiedzi własnego zdania w ważnych dla nich sprawach, w których dorośli powinni ich wysłuchać,

– szanowania ich godności i prywatności np. respektowania prywatności korespondencji,

– życia beż przemocy i poniżania,

– ochrony przed złym traktowaniem i krzywdzeniem fizycznym oraz psychicznym,

– życia i prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i umysłowego,

– miłości i wychowania przez oboje rodziców, także gdy rodzice nie mieszkają razem,

– nauki, wypoczynku i pełnej opieki medycznej,

– aby wszystkie sprawy w sądach i urzędach, dotyczące dzieci, uwzględniały najpierw ich dobro, a potem interesy dorosłych.

Prawa dziecka, Wasze prawa do godnego życia powinny być przestrzegane w domu, szkole, na ulicy – wszędzie.

Jeżeli są one łamane powinniście się zwrócić do odpowiednich osób – kogoś z rodziny, pedagoga czy lekarza.

Jeżeli chcecie pozostać anonimowi to możecie zadzwonić lub napisać do Komitetu Ochrony Praw Dziecka – specjalnej instytucji, która pomaga dzieciom.

Co to jest konwencja o prawach dziecka?

Konwencja o prawach dziecka jest międzynarodową umową, która zawiera zbiór praw.

Państwo, które ją podpisze jest zobowiązane do przestrzegania zawartych w niej praw.

Zawiera 41 artykułów zawierających: prawa osobiste, socjalne, polityczne i tzw. prawa specjalne dotyczące dzieci mniejszości narodowych, sierot, chorych, kalekich itd.

Historia legalizacji praw dziecka jest krótka.

1924 rok – pierwszy zapis praw dziecka w Deklaracji Genewskiej.

1989 rok – pierwszy pełny katalog praw zapisany w Konwencji o Prawach Dziecka przygotowanej przez ONZ.

1991 rok – w Polsce zaczęła obowiązywać Konwencja Praw Dziecka.

„Prawa Dziecka”

napisał
Marcin Brykczyński

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić
Stworzyli dla Was mądre prawa
Więc je, na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać.

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego
A szczególnie do zrobienia czegoś nie dobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić , wyzywać
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu wiersze poukładały w prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej jak umiecie.

DZIECI MAJĄ PRAWA

Prawo do życia i rozwoju.
Prawo do wychowania w rodzinie.
Prawo do nazwiska.
Prawo do wypowiedzi.
Prawo do nauki.
Prawo do życia bez przemocy.

ALE NIE ZAPOMINAJCIE, ŻE

DZIECI MAJĄ TEŻ OBOWIĄZKI !!!!