POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

KIERMASZ CHARYTATYWNY NA RZECZ 27. FINAŁ WOŚP
„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka.”
                                                                                               Ks. Mieczysław Maliński

W dniu 9 stycznia 2019 roku odbył się w naszej szkole charytatywny kiermasz słodkości, z którego środki zostały przekazane na 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Akcję zorganizowały panie: Aneta Ambroży, Monika Skowron, Małgorzata Studnicka, Iwona Damm i Monika Jaworska-Krupa. Tegoroczne hasło Finału WOŚP brzmiało „Gramy dla dzieci małych i bez focha”, a celem zbiórki był zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.
Dzięki życzliwości i zaangażowaniu wielu osób o wielkim sercu udało się nam uzbierać kwotę 2013,50 zł, która zasiliła konto fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczniowie wraz z rodzicami oraz pracownicy Szkoły Podstawowej w Połańcu okazali swą niezwykłą hojność, przynosząc na kiermasz słodkości oraz zapełniając puszkę. W organizację kiermaszu aktywnie włączyli się uczniowie klasy  V „e” oraz członkowie Klubu Ortograffiti z klasy VII „a”, którzy wytrwale zachęcali darczyńców do zakupu słodkości i znakomicie spisali się w roli wolontariuszy.
W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczniom przygotowującym kiermasz, rodzicom pomagającym w pieczeniu ciast oraz osobom, które wspomogły tę szlachetną akcję. 
Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Amelii Armaty i Ani Janeczek (kl. I „c”), Roksany Zawady (kl. I „d”), Mai Studnickiej (kl. I „e”), Dominika Czai, Weroniki Guły, Gabrieli Kasprowicz, Natalii Mazur, Julii Wieczorek (kl. II „e”), Poli Skrobacz i Nadii Walczak (kl. III „a”), Piotra Nowaka (kl. III „b”), Ali Górniak (kl. IV „b”), Maksymiliana Dróżdża i Moniki Studnickiej (kl. IV „f”), Igora Dziarmagi (kl. IV „g”), Kai Krupy i Oliwii Pisuli (kl. IV „h”), Magdaleny Ambroży, Wiktorii Chmielowiec, Agnieszki Golonki, Julii Kality, Amelii Kolery, Nadii Kwapis, Kacpra Kwietnia, Alberta Maciasa (kl. V „e”), Julii Dziarmagi i Filipa Damm (kl. VII „b”) oraz Dominika Ambrożego (kl. III „a” gimnazjum) – osób, które ofiarowały domowe wypieki i słodkości. Należy pamiętać, iż każdy gest dobroci, nawet najdrobniejszy… zmienia świat, czyjś świat. Każda pomoc jest wartościowa. Włączając się do akcji, członkowie społeczności szkolnej udowodnili, że mają wielkie serca i że warto pomagać, bo pomaganie jest dziecinnie proste, wystarczy chcieć.

GRAMY Z WAMI DO KOŃCA ŚWIATA i JEDEN DZIEŃ DŁUŻEJ!!!
Opracowała:
Aneta Ambroży


MAGIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
W grudniu, jak wszystkim, tak i nam udzielił się magiczny nastrój zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Mając na uwadze potrzebę kultywowania tradycji i znaczenie wiary w życiu człowieka uczniowie należący do Klubu Ortograffiti wykonali na szkolnym korytarzu gazetkę bożonarodzeniową z życzeniami.
W salach do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i rewalidacyjnych również zrobiło się świątecznie, bajecznie, zimowo i kolorowo.

100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę nauczyciele realizujący zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej aktywnie włączyli się w obchody Narodowego Święta Niepodległości.
W listopadzie zorganizowany został konkurs plastyczny „100 LAT NIEPODLEGŁEJ” skierowany do uczniów uczęszczających na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.
Miał on na celu:

 • uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
 • rozbudzanie uczuć patriotycznych wśród  dzieci i młodzieży,
 • kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych uczniów,
 • zainteresowanie historią Polski,
 • rozwijanie i promocję artystycznych talentów uczniów.

Zadaniem uczestników było wykonanie plakatu związanego tematycznie z hasłem konkursu.
Uczniowie z wielkim zaangażowaniem przygotowali swoje prace, poprzez które wyrazili miłość do Ojczyzny i pokazali, że są prawdziwymi patriotami.
Dnia 30 listopada 2018 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu. Wszyscy laureaci dostali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez organizatorów konkursu: panią Anetę Ambroży, panią Monikę Skowron i panią Małgorzatę Studnicką.
A oto werdykt jury:
I miejsce – Klaudia Sokołowska z klasy VIII „d”;
II miejsce – ex aequo – Kamila Jurkowska z klasy VII „a” i Dorian Krala z klasy V „d”;
III miejsce – ex aequo – Natalia Brzezińska i Natalia Tałaj z klasy IV „f”;
Wyróżnienia:
Natalia Głodo z klasy V „d” i Jakub Gołębiowski z klasy IV „f”.
Na korytarzu głównym szkoły przygotowano gazetki tematycznenawiązujące do symboliki 11 listopada i Święta Niepodległości, a będące wyrazem pamięci o przodkach, którzy walczyli o wolność dla siebie i przyszłych pokoleń.
W ramach zajęć korekcyjno – kompensacyjnych przeprowadzono cykl zajęć o tematyce niepodległościowej, na których młodsi uczniowie mieli między innymi możliwość przypomnienia sobie znaczenia symboli narodowych naszego kraju i utrwalenia znajomości hymnu narodowego. Dowiedzieli się również, jak kształtowały się granice naszego państwa na przestrzeni wieków i poznali najważniejsze postacie związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w roku 1918. Z kolei starsi chętnie rywalizowali ze sobą w patriotycznym karaoke, śpiewając znane pieśni legionowe i niepodległościowe czy rozwiązując zadania na platformie „Polska! To lubię”. 
Warto pamiętać, iż 11 listopada to symbol miłości Ojczyzny, wiary i zwycięstwa, gdyż właśnie tego dnia w roku 1918 po 123 latach zaborów odrodziła się niepodległa Polska.
Aneta Ambroży
Monika Skowron
Małgorzata Studnicka 

Skład zespołu nauczycieli ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w roku szkolnym 2018/2019:

Lp.

Rodzaj specjalności

Zadania

1.

Oligofrenopedagodzy:

 • Iwona Bodulska
 • Alicja Gujska- Śledź
 • Karolina Guzik
 • Wioletta Kalina
 • Agata Nowakowska
 • Małgorzata Studnicka
 • Alicja Urban
 • Urszula Żurawska

Prowadzenie zajęć z zakresu rewalidacji, edukacji i wspomagania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

2.

Surdopedagodzy:

 • Małgorzata Sokołowska

Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z dziećmi z niedosłuchem

3.

Tyflopedagog:

 • Małgorzata Studnicka

Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z dziećmi niedowidzącymi

4.

Terapeuci autyzmu:

 • Iwona Damm

 • Małgorzata Studnicka

 • Justyna Tomala

Prowadzenie zajęć z dziećmi autystycznymi i z zespołem Aspergera

5.

Terapeuci pedagogiczni:

 • Aneta Ambroży

 • Iwona Czosnek

 • Urszula Górska

 • Monika Skowron

 • Małgorzata Studnicka

Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

6.

Nauczyciele realizujący rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych:

 • Marta Niezgoda

Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne

7.

Fizjoterapeuta:

 • Agnieszka Małek

Prowadzenie zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej

8.

Pedagodzy szkolni:

 • Alicja Gujska – Śledź (klasy V –VIII SP oraz III gimnazjum)

 • Urszula Żurawska (klasy I-IV SP)

Koordynowanie pracy zespołu

9.

Logopedzi:

 • Iwona Damm

 • Monika Jaworska-Krupa

Praca z dziećmi z wadami wymowy i problemami komunikacyjnymi

10.

Nauczyciele wspomagający:

 • Iwona Bodulska
 • Karolina Guzik
 • Wioletta Kalina
 • Justyna Tomala
 • Alicja Urban

Współorganizowanie procesu edukacyjnego w zespołach klasowych

 


Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

W dniach 01-07.10.2018 r. uczniowie klasy VII „a” i VIII „d” należący do Klubu Ortograffiti w naszej szkole aktywnie włączyli się
w obchody
Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji, który organizowany jest co roku pod patronatem Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Tym razem akcja odbywała się pod hasłem „Motywacja w dysleksji: nasze mocne strony”, a jej celem było podnoszenie stanu świadomości społecznej w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się, propagowanie rozmaitych form i sposobów wsparcia oraz ukazywanie potencjału osób z dysleksją.

W związku z tym podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych uczniowie prezentowali swoje talenty i odkrywali mocne strony, na holu głównym przygotowali gazetki tematyczne informujące o specyficznych trudnościach w uczeniu się, sposobach na wspomaganie rozwoju dziecka, prezentujące serię zeszytów „Ortograffiti” i Metodę Ortograffiti na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz przedstawiające sylwetki znanych dyslektyków.

W dniu 5 października w działania członków Klubu Ortograffiti zaangażowana została cała społeczność Szkoły Podstawowej w Połańcu, włączając się w akcję „Sprawdź się. Trening czyni mistrza”, w ramach której podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie, nauczyciele
i pracownicy obsługi mieli okazję zmierzyć się z rozmaitymi zadaniami, rebusami, zagadkami wymagającymi znajomości zasad ortograficznych. Akcja cieszyła się dużym powodzeniem i została entuzjastycznie przyjęta. Pokazała, że wiele osób solidaryzuje się z uczniami mającymi problemy
o charakterze dyslektycznym. Wszyscy, którzy wzięli w niej udział
i poprawnie rozwiązali wylosowane zadanie, otrzymali certyfikaty „Mistrza ortografii”.

Działania w ramach obchodów ETŚD koordynowała pani Aneta Ambroży we współpracy z panią Moniką Skowron. 

 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI REALIZUJĄCYCH POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ w Szkole Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu

„…..Osobę niepełnosprawną trzeba przede wszystkim dostrzec, zbliżyć się do niej i wtedy dopiero można zobaczyć w niej zwyczajnego człowieka, który tak samo jak my, ma uczucia, talenty, ambicje, różne potrzeby i bardzo chce żeby go normalnie traktować…” 
Anna Dymna – aktorka,prezes fundacji „Mimo wszystko”

 

Cele zespołu:

 • organizacja i zapewnienie wsparcia dzieciom i rodzicom dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 • wspieranie koordynatora ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 • wspieranie nauczycieli i wychowawców w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 • ujednolicenie działań podejmowanych wobec uczniów.

Zadania zespołu:

 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, w szczególności:

a) niepełnosprawnym,

b) ze specjalnymi trudnościami w nauce,

c) z zaburzoną komunikacją językową,

d) zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

 • analiza dokumentacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

 • ustalenie zakresu pomocy dla poszczególnych uczniów;

 • tworzenie grup zespołów korekcyjno-kompensacyjnych i ustalenie planów zajęć;

 • opracowanie regulaminu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;

 • opracowanie narzędzi badawczych niezbędnych do diagnozy uczniów;

 • pedagogizacja nauczycieli i rodziców – stosowne informacje na stronie internetowej;

 • integracja dzieci z niepełnosprawnością;

 • bieżące rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów, ustalanie ewentualnych działań;

 • współpraca z instytucjami wspierającymi i współorganizującymi działania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.