PEDAGOG


GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

KLASY SP II-VII

ROK SZKOLNY 2017/2018 SEMESTR II

 

DNI TYGODNIA

GODZINY

PONIEDZIAŁEK

7.30 – 13.00

WTOREK

7.30 – 12.00

ŚRODA

8.35 – 15.00

CZWARTEK

7.50 – 13.00

PIĄTEK

8.35 – 12.00

 


Spotkanie z Pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej. 

wolontariat -OPSZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POŁAŃCU

 

 

Zajęcia proflilaktyczne 2017


DZIAŁANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYM

DZIAŁANIA W RAMACH PWP 20172018(1)

 

 

 

 


PEDAGOG SZKOLNY

mgr Alicja Gujska-Śledź

 • Nauczyciel dyplomowany
 • Pedagog, psycholog kliniczny, oligofrenopedagog
 • Terapeuta Stymulacji Audio-Psycho-Lingwistycznej metodą A.A. Tomatisa
 • Licencjonowany Trener Treningu Zastępowania Agresji ART

 

Pedagog szkolny:

 • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, 

 • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, 

 • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

 • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, 

 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

 • współpracuje i wspiera rodziców w procesie wychowania,

 • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,

 • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej, 

 • współpracuje z instytucjami zainteresowanymi problemem opieki oraz wychowania dzieci i młodzieży,

 • prowadzi zajęcia profilaktyczne dla uczniów,


DLA RODZICÓW

 1. Referat- Stres szkolny

 2. Referat – Problem emigracji zarobkowej

 3. Referat – Dopalacze

 4. Zajęcia i inne działania o charakterze profilaktycznym zaplanowane do realizacji w roku szkolnym 2016