PEDAGOG

DNI PROFILAKTYKI 2019-”WEŹ SIĘ PRZYTUL”


W miesiącu lutym 2019 w Szkole Podstawowej w Połańcu odbyły się Dni Profilaktyki 2019, których tematyka skupiała się na pozytywnych relacjach z innymi. Inspiracją i zarazem hasłem stał się cytat popularnej piosenki Pawła Domagały „Weź się przytul”. w ramach zaplanowanych działań klasy IV –VIII i III gimnazjum uczestniczyły w zajęciach warsztatowych, których celem było kształtowanie umiejętności miękkich tj. komunikacja, samoświadomość, odporność psychiczna, wgląd we własne potrzeby i procesy psychiczne oraz emocjonalne. Wszystko to stanowi podstawę do nawiązywania pozytywnych i satysfakcjonujących relacji międzyludzkich.
Zajęcia w klasach IV-VI prowadzone były przez panią Katarzynę Banaś oraz Annę Kurgan – terapeutki z hostelu dla uzależnionych „Wspólnota” w Połańcu, natomiast w klasach VII, VII i III gimnazjum realizatorem był pan Arkadiusz Nepelski („Brakujące Lekcje”). Młodzież podczas zajęć miała okazję dowiedzieć się jak nawiązywać, dbać i pielęgnować właściwe relacje z innymi. Jest to niezmiernie ważna kwestia w życiu każdego człowieka, gdyż jako istoty społeczne, potrzebujemy innych osób, ich obecność pomaga nam pokonywać trudności dnia codziennego, a chwilom szczęścia dodaje kolorytu. Myśl ta obrazuje cytat poety Edwarda Stachury: ”Na pewno jest tak, że to, co przeżywa się z kimś, wspólnie z kimś – przeżywa się podwójnie”.
uczniowie mieli też okazję wziąć udział w dwóch konkursach: 1. Konkurs dla klas na najbardziej oryginalne, pomysłowe hasło/plakat dotyczące relacji międzyludzkich. Nagrodami dla klas były słodycze oraz dyplomy. W konkursie zostało nagrodzonych 9 klas. 2. Konkurs indywidualny na najfajniejsze selfie z przyjacielem/przyjaciółmi z uwzględnieniem kategorii wiekowych. W konkursie nagrodzono 15 uczniów, którzy zgłosili prace na konkurs ( 5 szt. powerbank, 10 szt. pendrive, dyplomy).

Happening podsumowujący Dni Profilaktyki 2019 pod hasłem „Weź się przytul” odbył się 4 marca, podczas którego wszyscy uczniowie jeszcze raz dowiedzieli się o celach akcji profilaktycznej, podsumowano zrealizowane zajęcia, zostały rozdane nagrody. Uczestnicy wzięli także udział w zaplanowanych zabawach. Każdy uczeń otrzymał również pamiątkowy gadżet w postaci długopisu z wygrawerowanym hasłem akcji „Weź się przytul”.

Osoby odpowiedzialne, realizatorzy:
Alicja Gujska-Śledź, Urszula Żurawska

pedagodzy szkolni


SZKOLNE PROCEDURY 2019


PEDAGOG SZKOLNY

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Alicja Gujska-Śledź

 • Nauczyciel dyplomowany

 • Pedagog, psycholog kliniczny, oligofrenopedagog

 • Terapeuta Stymulacji Audio-Psycho-Lingwistycznej metodą A.A. Tomatisa

 • Licencjonowany Trener Treningu Zastępowania Agresji ART®

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 


DNI TYGODNIA

GODZINY PRACY

PONIEDZIAŁEK

8.00 – 13.00

WTOREK

8.00 – 12.00

ŚRODA

8.35 – 13.20

CZWARTEK

8.45 – 15.00

PIĄTEK

8.00 – 11.00

– Istnieje możliwość umówienia się w terminie dogodnym dla rodzica, po uprzednim ustaleniu.

158650731 wew. 220

alicja.gujska.sledz@interia.pl

Pedagog szkolny:

 • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, 

 • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, 

 • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

 • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, 

 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

 • współpracuje i wspiera rodziców w procesie wychowania,

 • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,

 • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej, 

 • współpracuje z instytucjami zainteresowanymi problemem opieki oraz wychowania dzieci i młodzieży,

 • prowadzi zajęcia profilaktyczne dla uczniów,
Spotkanie z Pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

wolontariat -OPS

 ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POŁAŃCU


DZIAŁANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYM

 
 
 

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   


PEDAGOG SZKOLNY

mgr Alicja Gujska-Śledź

 • Nauczyciel dyplomowany
 • Pedagog, psycholog kliniczny, oligofrenopedagog
 • Terapeuta Stymulacji Audio-Psycho-Lingwistycznej metodą A.A. Tomatisa
 • Licencjonowany Trener Treningu Zastępowania Agresji ART

Pedagog szkolny:

 • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, 

 • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, 

 • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

 • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, 

 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

 • współpracuje i wspiera rodziców w procesie wychowania,

 • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,

 • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej, 

 • współpracuje z instytucjami zainteresowanymi problemem opieki oraz wychowania dzieci i młodzieży,

 • prowadzi zajęcia profilaktyczne dla uczniów,


DLA RODZICÓW

 1. Referat- Stres szkolny

 2. Referat – Problem emigracji zarobkowej

 3. Referat – Dopalacze

 4. Zajęcia i inne działania o charakterze profilaktycznym zaplanowane do realizacji w roku szkolnym 2016