Mistrz Ortografii-2019

„Zawsze będę walczył o język piękny i pełen szacunku dla drugiego człowieka”

Jan Miodek

Protokół

z przeprowadzonego w Publicznej Szkole Podstawowej

im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu Konkursu Ortograficznego o tytuł „Mistrza Ortografii”

Cele konkursu:

– podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych;
– wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych;
– rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
– kształtowanie zainteresowań i umiejętności samodzielnej pracy;
– bogacenie języka ojczystego;
– rozwijanie zainteresowań tajnikami poprawnej polszczyzny;
– wdrażanie do „zdrowej” rywalizacji.

I etap klasowy został przeprowadzony przez nauczycieli języka polskiego w klasach IV-VIII i w III gimnazjum i do dnia 7 marca 2019 r. wyłoniono po trzech ,,Mistrzów ortografii” z każdej klasy.

W dniu 13 marca 2019 r. odbył się II etap Szkolnego Konkursu Ortograficznego.

Komisja w składzie:

– przewodniczący – Andrzej Kowalik

– członkowie: – Edyta Wawrzyk-Stępień

– Monika Skowron

– Maria Prasałek

– Jolanta Gzyl-Łabuszewska

– Alicja Adaś

– Marzena Dobroch

– Anna Wąż

wyłoniła zwycięzców konkursu:

Kategoria klas IV:

I miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii” zdobyła- uczennica klasy IV b- Magdalena Chmura

II miejsce i tytuł „Wicemistrza Ortografii” zdobyła – uczennica klasy IV e- Wiktoria Stępień

III miejsce zdobył- uczeń klasy IV b – Kamil Moryto

Kategoria klas V:

I miejsca i II miejsca komisja nie przyznała

III miejsce zdobyły uczennice- klasy V d- Marcelina Pedyńska oraz klasy V e- Amelia Kolera

Kategoria klas VI:

I miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii” zdobyła- uczennica klasy VI b- Gabriela Forkasiewicz

II miejsce i tytuł „Wicemistrza Ortografii” zdobył – uczeń klasy VI a- Michał Chyla

III miejsce zdobyła- uczennica klasy VI a- Oliwia Wróbel

Kategoria klas VII:

I miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii” zdobył- uczennica klasy VII a- Wojciech Kopacz

II miejsca komisja nie przyznała

III miejsce zdobyła- uczennica klasy VII b- Michalina Saramak

Kategoria klas VIII:

I miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii” zdobyła- uczennica klasy VIII c- Patrycja Krzystek

II miejsce i tytuł „Wicemistrza Ortografii” zdobyła – uczennica klasy VIII b- Sylwia Kufel

III miejsce zdobył- uczeń klasy VIII c- Mateusz Skowron

Kategoria klas III gimazjum:

I miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii” zdobyła- uczennica klasy III a- Alicja Mocoń

II miejsce i tytuł „Wicemistrza Ortografii” zdobyła – uczennica klasy III a- Gabriela Gocoł i ex aequo z uczennica klasy III b- Natalia Chmielowiec

III miejsce zdobyła- uczennica klasy III a- Alicja Przekotą

Przewodniczący komisji – Andrzej Kowalik

Członkowie:

– Edyta Wawrzyk-Stępień

– Monika Skowron

– Jolanta Gzyl-Łabuszewska

– Maria Prasałek

– Alicja Adaś

– Marzena Dobroch

– Anna Wąż

Zespół Humanistów przeprowadził w naszej szkole Konkurs Ortograficzny o tytuł „Mistrza Ortografii”. Wyniki tego konkursu zostały umieszczone w protokole. Chcieliśmy podziękować wszystkim dzieciom biorącym udział w tej rywalizacji. Tenże udział to już wielki ekwiwalent sukcesu, mimo że uczestnicy popełnili wiele błędów. Pewien filozof twierdził: „Jak zamkniesz drzwi przed wszelkim błędem, prawda pozostanie za drzwiami”. Więc szukanie tej prawdy, dążenie do doskonalenia to już powód do dumy. Bowiem język nasz, który również funkcjonuje w formie pisanej, to nasz największy skarb, to wartość uniwersalna, to perła, którą trzeba szlifować, by wydobyć z niej blask piękna, a następnie tym blaskiem się zachwycić.

Z drugiej zaś strony- prowadząc refleksje na temat poprawności ortograficznej, należy podkreślić, że błąd to jak obrus z plamą założony wtedy, gdy mają przyjść goście. Toteż z szacunku do naszej narodowej, ale też trudnej ojczyźnianej spuścizny musimy nieustannie doskonalić w tym zakresie swoje możliwości.

Gratulujemy wszystkim, co tę wspomnianą perłę szlifowali i dostrzegli jej piękno.

Przewodniczący Zespołu Humanistów

Andrzej Kowalik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *