KONKURS- ”ODPOCZYWAJ NA WSI”.

UWAGA KONKURS

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło konkurs pt. „ Odpoczywaj na wsi”. Konkurs skierowany jest do najmłodszych uczniów naszej szkoły z klas 0-3. Zadaniem konkursowym jest wykonanie indywidualnej pracy plastycznej- technika pracy dowolna- może być rysunek, malarstwo, grafika czy decoupage. Temat pracy musi dotyczyć wypoczynku na wsi, ze szczególnym uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich. Wymagany format prac konkursowych- A3.

Każda praca zgłoszona do konkursu musi być na odwrocie opisana (długopisem)- imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu oraz nazwą i adresem szkoły. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.

Do uczestnictwa w konkursie dodatkowo wymagane jest wypełnienie i przekazanie do szkoły przez rodzica/ prawnego opiekuna uczestnika konkursu formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych. Wszystkie potrzebne formularze można odebrać ze świetlicy szkolnej.

Przy ocenianiu prac konkursowych pod uwagę brane będą:

-zgodność pracy z tematyka konkursowa,

– walory artystyczne,

– oryginalność i pomysłowość.

Konkurs składa się z 3 etapów- szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. 3 najlepsze prace z naszej szkoły zostaną zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego konkursu.

Prace należy wykonać oraz złożyć razem z wypełnionymi przez rodziców formularzami w świetlicy szkolnej do dnia 18 września tj. do środy!!! Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody!

Serdecznie zachęcamy uczniów naszej szkoły z klas 0-3 do wzięcia udziału w konkursie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *