MINISTERIALNE PROJEKTY SPORTOWE

M

II PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki

Projekt –  Szkolny  Klub Sportowy

Cele Programu SKS:

 1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
 1. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
 1. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Informacje ogólne

Zajęcia programowe rozpoczęły się z dniem 04.02.2019. i zakończyły 31.05.2019r., brało w nich udział 65 uczniów z naszej szkoły.

Prowadzone w naszej szkole były w trzech grupach, przez nauczycieli:

 1. Monikę Pławską – piłka siatkowa
 2. Ewę Lasotę – piłka ręczna
 3. Sławomira Szydłowskiego – lekka atletyka

Harmonogram zajęć w poszczególnych miesiącach:

 • luty – 10 godzin /zajęcia 2 razy w tygodniu/
 • marzec – 10 godzin /zajęcia 2 razy w tygodniu/
 • kwiecień – 10 godzin /zajęcia 2 razy w tygodniu/
 • maj – 10 godzin /zajęcia 2 razy w tygodniu/

Czas zajęć w grupie SKS wynosił 60 minut.

W ramach zajęć w Programie SKS przeprowadzone zostały testy sprawnościowe /bieg 50m, siła ramion, biegi długie/. Instrukcję otrzymaliśmy od Instytutu Sportu Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Uczniowie brali udział w zawodach sportowych rangi: szkolnej, międzyszkolnej, powiatowej i wojewódzkiej. Prowadzony systematycznie przez każdego nauczyciela był elektroniczny dziennik SKS. Otrzymane plakaty z programu, zostały rozwieszone na ścianach i korytarzy w naszej szkole. Każdy uczeń musiał dostarczyć podpisaną zgodę rodziców /oświadczenia/, opiekunów prawnych na udział w Programie, które zostały zeskanowane i wprowadzone do dziennika elektronicznego. Treningi prowadzone były systematycznie i ciekawie co przejawiało się w systematycznym uczęszczaniu uczniów na zajęcia.

Projekt – Lekkoatletyka dla każdego

Zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu, dedykowane dla uczniów w wieku 15-16 lat. W ramach tego programu , uczniowie mogli uczestniczyć w zawodach wojewódzkich jako eliminacji do zawodów ogólnopolskich które odbyły się 7 czerwca w Warszawie. Treningi odbywały na obiektach Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu, wprowadzały do uprawiania lekkiej atletyki. Uczestnicy chętnie wykonywali wszystkie zadania ruchowe , brali udział w zawodach szkolnych od poziomu powiatowego poprzez wojewódzkie. Pozyskany został sprzęt sportowy który wykorzystywany jest na lekcjach wychowania fizycznego. Operatorem krajowym programy jest Polski Związek Lekkiej Atletyki. Prowadzącym zajęcia z programu „Lekkoatletyka dla każdego” był pan Sławomir Szydłowski.

Projekt – Ćwiczę z Energią

Enea Połaniec wspierała kolejny prozdrowotny projekt. „Ćwiczę z energią” to program skierowany do dzieci z klas III, IV, V, mający na celu wzmocnienie prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci z gminy Połaniec poprzez zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Program zajęć obejmował:

 • eliminowanie wad postawy i zapobieganie ich powstawania
 • ćwiczenia wzmacniające wszystkie grupy mięśniowe.

Dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach. Wspólne ćwiczenia dawały im ogromną radość i satysfakcję oraz możliwość integrowania się z rówieśnikami. Zajęcia upływały w atmosferze dobrej zabawy, dzieciaki chętnie i efektywnie ćwiczyły, co pozytywnie przekładało się na ich rozwój fizyczny. Udział w programie był bezpłatny, zajęcia prowadzone były na Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Połańcu.

Projekt „ĆWICZĘ Z ENERGIĄ”, który trwał do 20 czerwca br., realizowało aż 60 dzieci.         Realizacja założeń powyższego programu w naszej szkole przebiegała w trzech grupach uczniowskich prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego:Alinę Switek, Monikę Pławską oraz Ewę Lasotę. Pozyskany został sprzęt sportowy za kwotę 4500 zł, który wykorzystywany jest na lekcjach wychowania fizycznego. Organizatorami programu była: Fundacja Wspomagania Oświaty w Połańcu przy wsparciu Enea Połaniec oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wnioski do dalszej pracy:

 1. Kształtowanie u młodych ludzi nawyku dążenia do zdrowego życia i powszechne uświadomienie roli i znaczenia aktywności fizycznej.
 2. Kontynuowanie w/w projektów sportowych, które mają na celu aktywizowanie uczniów w naszej szkole oraz kształtowanie nawyku systematycznego udziału w zajęciach sportowych.
 3. Zamierzamy skutecznie budować prawidłowe więzi, zachowania społeczne i zdrowe nawyki u dzieci i młodzieży.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *