ABONAMENT OBIADOWY-WRZESIEŃ 2019

OGŁOSZENIE Świetlica szkolna „Pszczółki” czynna od 2.09.2019r. Godziny pracy świetlicy w roku szkolnym 2019/2020 6.30 -16.00 Stołówka szkolna czynna od dnia 5.09.2019r. w godz.11.00 – 14.30 Stawka żywieniowa dla ucznia 3,50zł SPRZEDAŻ  ABONAMENTU  OBIADOWEGO   NA  MIESIĄC wrzesień 2019 r. ODBĘDZIE  SIĘ  W  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ  W  DNIACH: 2.09.19. -13.09.19 W GODZINACH […]

SPOTKANIE RAD RODZICÓW

W dniu 27.08.2019 roku o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie klasowych Rad Rodziców, na które serdecznie zaprasza Prezydium Rady Rodziców. Miejsce spotkania sala 4b.  Z poważaniem Rada Rodziców

RADA PEDAGOGICZNA

Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się w dniu 29.08.2019 roku o godzinie 10.00. Miejsce zebrania – stołówka szkolna. Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa.  Dyrektor szkoły.